Pronajímatelem původních prostor pro školské zařízení je společnost Královopolská B&C. Právě její představitelé nyní dle tvrzení zástupců Labyrinthu podali na školu žalobu. V té se domáhají, aby soud rozhodl o neoprávněnosti výpovědi z nájemní smlouvy. Vedení školy ji loni před Vánocemi podalo kvůli údajnému hrubému porušení povinností pronajímatele.

Zprvu totiž dřívější budovu základní školy v Královopolské ulici obklopoval parčík, posléze se ale majitel pozemků i budovy rozhodl postavit v místě developerský projekt. Krátce na to se v lokalitě objevila první těžká technika a dělníci začali se stavebními pracemi. Po několik měsíců pak žáky trápila zvýšená hlučnost i prašnost. Situace následně vygradovala až stěhováním školského zařízení.

V žalobě pronajímatel podle vedení školy uvedl, že neporušil žádné povinnosti stanovené zákony. Škola naopak na oprávněnosti výpovědi stále trvá a snaží se spor vyřešit smírně.

„Dle našeho názoru nepřináší žalobce žádné důkazy o tom, že by výpověď z nájemní smlouvy byla nedůvodná,“ podotkl advokát základní školy Labyrinth Michal Mazel.

Pronajímatel nevidí dostatečný důvod k výpovědi

Porušení předpisů měla již dříve potvrdit akustická laboratoř a soudní znalec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pronajímatel nyní na základě tvrzení školy v žalobě uvedl, že hluk, prach a otřesy způsobené stavbou přilehlé budovy a podzemních garáží nejsou dostatečným výpovědním důvodem.

Vedení školy nesouhlasí ani s argumentací, že povinnosti týkající se zajištění hygienických limitů hluku a oxidu uhličitého nelze přičítat k tíži pronajímatele, ale mělo je zajistit samotné školské zařízení. Jeho představitelé ale jakožto nájemci nemohli sami provádět stavební zásahy do cizí budovy, které by byly nutné například pro zavedení umělého větrání.

„Naopak pronajímatel, který se snaží vystupovat jako osoba odlišná od stavebníka, měl veškeré možnosti nápravy ve svých rukou, ale žádosti školy, aby přijal nápravná opatření, nikdy nevyslyšel,“ pokračoval Mazel.

S dotazy a žádostí o vyjádření se Deník obrátil rovněž na samotného majitele budovy, kterým je brněnský developer Filip Mátl. Do vydání článku se však redakci odpověď získat nepovedlo.

Škola se stěhovala už koncem ledna

V dřívějším vyjádření pro Deník developer Mátl uvedl, že se nechce vyjadřovat k výstavbě, o které měl být ředitel základní školy Labyrinth informovaný již před sedmi lety. „Stavební činnost na sousedním pozemku je pravomocně povolená ze strany správních orgánů,“ napsal před časem v reakci majitel budovy Filip Mátl.

Z dřívějších prostor se zástupci školy definitivně odstěhovali ke konci letošního ledna. Zázemí přesunuli do nového zázemí v Technické ulici. „Vnímám to jako správné rozhodnutí, které žákům a učitelům zajistilo klidné, čisté a bezpečné prostory k výuce. Máme pozitivní zpětnou vazbu od rodičů i dětí,“ sdělil ředitel základní školy Labyrinth Břetislav Svozil.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Přestože se již výuka vrátila k normálu, řeší škola aktuálně další problém. Tím je nestandardní množství kontrol ze strany hygieniků, hasičů nebo jihomoravského oblastního inspektorátu práce. „Za svou dvacetiletou kariéru ve školství jsem tolik kontrol nezažil. Domnívám se proto, že jsou vyvolané cílenými podněty. Jinak si to neumím vysvětlit,“ zamyslel se Svozil.