„Kellnerova filozofie byla, aby se ve školách každé dítě i dospělý naplno rádi učili, aby celá kultura školy byla příznivá pro učení," řekla ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Dubňany na Znojemsku Zdeňka Procházková.

Školy v projektu:
* Základní škola Velké Opatovice (Blanensko)

* Základní škola a Mateřská škola Brno, Husova (Brno)

* Základní škola a Mateřská škola Dolní Dubňany (Znojemsko)

Cílem projektu je vyvíjení kritické gramotnosti. U malých dětí, zejména na prvním stupni, se na to nejsnáze jde podle Procházkové přes program kritického psaní a čtení. „Tohle v naší škole dlouho uplatňujeme a od září jsme součástí kolegiální spolupráce v rámci Kellner foundation. Měli bychom táhnout za jeden provaz, jít ve škole jedním směrem. K tomu přispívá ta kolegiální spolupráce, například při přípravě čtenářských lekcí, ale i ve výuce vlastivědy a přírodovědy," přiblížila Procházková.

Část sponzorského daru je určená na nákup knih právě pro rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti. „V každé oblasti je škola, která nabalí na sebe deset dalších. My jsme navázání na školu v Dobroníně a máme několik webinářů, kde se bavíme o gramotnosti i kultuře škol. Byli jsme i na výjezdu. Měli bychom se jako školy navzájem poznat, aby i kolegiální spolupráce fungovala na úrovni mezi školami a ne pouze ve vlastní," doplnila Procházková.

Všichni spolu

Od loňského jara se zapojila i základní škola ve Velkých Opatovicích na Blanensku. „Co slyším od jiných ředitelů a učitelů, je pro mě hodně inspirativní. Projekt by byl ale významnější, kdybychom mohli být spolu, jak to bylo plánované původně,“ poukázala na nynější omezení související s koronavirem ředitelka Karin Petrželková.

Za vedení školy se zapojila i se zástupkyní. „Pak tam je jedna učitelka z prvního a druhého stupně. Máme k sobě dvojici, takže celkem osm lidí je součástí projektu," vypočítala Petrželková.

Projekt je zaměřený i na sdílení zkušeností. „Pracujeme s ukázkami, potom rozebíráme, co nám přináší. Následuje setkání, kde popisujeme věci, které jsme se tam dozvěděli, jak nás zaujaly a jak je přenášíme do školy," přiblížila Petrželková.

Dopad na učitele i žáky

Nejdéle je součástí projektu Základní škola a Mateřská škola v brněnské Husově ulici, a to čtyři roky. „Projekt má jednoznačnou vizi a má markantní dopad na učitele i žáky. Z podpory platíme vzdělávací příležitosti a nakupujeme knížky do žákovské knihovny,“ sdělil ředitel Roman Tlustoš.

Lidé z brněnské školy se díky projektu účastní letních čtenářských škol či různých čtenářských a pisatelských aktivit. „Nabízejí vzdělávací příležitosti pro učitele. Ve škole máme pedagogické konzultanty a asistenty," zdůraznil ředitel výhody projektu Pomáháme školám k úspěchu.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ