„Chceme ochránit a zastínit prameniště. Stromy přispějí také k čistějšímu ovzduší,“ uvedl jednatel Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, který topoly vysází, Vít Aldorf. 

TEREZA KOŠŤÁLOVÁ