Pracovníci technických sítí jich každoročně v rámci prevence a údržby zkontrolují a přeměří zhruba šest tisíc. Část je následně nutné vyměnit. „Stav stožárů kontrolujeme vizuálně minimálně jednou za čtyři roky, a to v rámci periodických revizí, preventivních prohlídek a od roku 2016 i měřením statiky metodou mastap. Při ní se měřením kontroluje založení stožáru, možnost jeho deformace ve dvířkách a následně i jeho přetížení,“ přiblížil vedoucí odboru veřejného osvětlení a dispečinku Dušan Piják.

Tato metoda umožňuje definovat stav stožárů a podle něj je rozdělit do pěti kategorií. Pokud stožár patří do nejlepší kategorie, stačí u něj další měření až za osm let, naopak pokud se dostane do nejhorší kategorie, je nutná výměna. „Průměrně naši proškolení pracovníci s certifikátem měří pět až šest tisíc stožárů veřejného osvětlení ročně. V rámci údržby veřejného osvětlení pak z důvodu dopravních havárií a špatného stavu každoročně měníme přes sto stožárů,“ vyčíslil Piják.

Městská policie Brno. Ilustrační foto
Čtrnáctiletý ležel po flámu nehybně na ulici v Brně: vypil rum, kouřil marihuanu

Mezi největší rizika, které mají vliv na životnost stožárů, patří v zimním období solení přilehlých silnic, celoročně psí exkrementy a pak také bludné proudy. „Jedná se o případy, kdy dochází vnějším vlivem, například špatným uzemněním nějakého blízko stojícího zařízení, ke vzniku proudu, který se šíří zeminou, v níž je stožár zasazený. Stožáry v takovém případě postupně rozežírá koroze,“ přiblížil provozně-technický ředitel technických sítí Josef Šaroun.

Korozí trpí stožáry veřejného osvětlení nejvíce v místě přechodu ze země na vzduch. Proto jsou všechny nové stožáry instalované v Brně opatřovány v místě ukotvení až po spodní okraj dvířek takzvanou termoplastickou manžetou. Eliminuje negativní účinky solení, psích exkrementů i bludných proudů.

Vliv na životnost stožárů veřejného osvětlení má také umisťování dopravního značení a dalších prvků. „Standardní stožáry pro veřejné osvětlení jsou dimenzovány pouze na instalaci svítidel. Instalace dopravního značení, obzvláště velkoplošných informativních značek, má negativní vliv na statiku stožárů. Jejich životnost se tím může zkrátit až o třicet procent,“ řekl Šaroun.