Na jihu Moravy má podle plánu na roky 2023 až 2027 vzniknout. Jedenáct nových tříd všeobecných oborů. Například v Brně přibude nové gymnázium a šest lycejních programů. „Lycejní vzdělávání je kompromisem mezi gymnáziem a odborným vzděláváním. Umožňuje tak žákům středních škol pokračovat ve všeobecných oborech, jako například v matematice, ale zároveň rozšiřovat vzdělání v odborných předmětech,“ řekl náměstek ministra školství Jiří Nantl.

Podle něj je důležité zvýšit v České republice podíl všeobecného středoškolského vzdělávání z třiceti na padesát procent, tedy na evropský průměr.

V pondělí 2. října zahájila svůj provoz nová bystrcká mateřská škola. Maximální kapacita této trojtřídní školky je 84 dětí předškolního věku. Provoz školní jídelny může zajistit až 200 obědů.
Nová brněnská školka Maxík otevřela, nahlédněte dovnitř. Ještě má volná místa

Na Tišnovsku otevřou dvě lycejní třídy, radní jednají i o nové vyšší odborné škole pro zdravotní sestry v Kyjově. „Dlouhou dobu vnímáme zájem o všeobecné střední vzdělávání v Jihomoravském kraji. Od příštího školního roku otevíráme technické lyceum v Břeclavi. Také otevřeme nové pedagogické lyceum ve Veselí nad Moravou,“ zmínil Jurka. V září 2024 má být nově otevřená první třída ekonomického lycea na střední škole v brněnské Kotlářské ulici. Zda tam studenti nastoupí už od příštího školního roku, záleží na rychlosti zpracování žádosti ze strany ministerstva školství.

Nové lycejní obory vznikají bez závislosti na rušení jiných a zvyšují tak počet míst pro zájemce. Dříve vznikaly nové obory na úkor jiných, a tak byli ředitelé škol nuceni před vznikem nových oborů zrušit jiné stejně velké maturitní obory.

Složitější motivace

Studium na všeobecně vzdělávacích oborech podle dat ministerstva školství vytvoří více možností výběru pro budoucí studenty a zároveň uspokojí poptávku na vyšší vzdělání o obsluhy strojů. „Je složitější motivovat mladé lidi, aby studovali technické obory. Na lyceích mají možnost si osvojit technické předměty. To poslouží i jako příprava na vysoké školy, kde studenti v těchto předmětech často selhávají," řekl náměstek Nantl.

Obyvatelé Brna oceňují přátelskou atmosféru panující ve městě.
Hrdost lidí z Brna? Unikátní atmosféra města. Přátelská jako nikde jinde, říkají

Předjednané středoškolské obory v Jihomoravském kraji:

 • Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno – druhá třída technického lycea
 • Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno – technické lyceum
 • Střední škola Brno, Charbulova – ekonomické lyceum
 • Integrovaná střední škola automobilní Brno – technické lyceum
 • Střední škola technická a ekonomická Brno – technické lyceum a ekonomické lyceum
 • Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova – technické lyceum (nahradí třídu elektrotechniky)
 • Střední škola a základní škola Tišnov – technické lyceum
 • Střední odborná škola Fortika Lomnice u Tišnova – ekonomické lyceum
 • Střední škola Edvarda Beneše Břeclav – technické lyceum
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Brno, Kotlářská – ekonomické lyceum
 • Obchodní kademie a Střední škola polytechnická Veselí nad Moravou – pedagogické lyceum
Dopravní konference v Brně
Hustá doprava trápí jih Moravy. Odborníci ukázali, kde se v kraji nejvíce bourá

Dlouhodobý záměr ministerstva školství počítá i s možností pro kraje zakládat nové vyšší odborné školy. „Jsme rádi, že můžeme vyhovět poptávce v Jihomoravském kraji a zahájit tak kroky ke vzniku vyšší odborné školy v Kyjově, kde je o ni velký zájem především ze strany střední zdravotnické školy, ale také nemocnic. Absolventi zdejší školy často odcházejí za vyšším vzděláním do Brna nebo Zlína, kde najdou pracovní zázemí a nechtějí se vracet. To znamená nedostatek zdravotních sester v hodonínském regionu,“ řekl Jurka.

Představitelé ministerstva školství počítají se zachováním tříletého oboru diplomovaného specialisty a zvažují i zavedení kratších programů pro profesní kvalifikace, kterou mladí lidé dle náměstka Nantla preferují. „Chceme do budoucna umožnit flexibilnější skládání profesních kvalifikací z kratších studijních programů. Mladí lidé v Evropě nyní volí spíše kratší délku studia, proto jim chceme vyhovět,“ vysvětlil.