O připravovaném vyhazovu tušil už v prosinci loňského roku a svěřil se svým žákům. Ti na jeho podporu sepsali petici, která měla k úterku 16. března přes osm set podpisů. „Podepisuji protože, pan profesor Polášek je nejlepší kantor, který mě kdy učil. Perfektně podaná látka a přístup k studentům,“ napsala jedna ze signatářek Denisa Dvořáková.

Petice však neměla kýžený efekt. Polášek musel po šestnácti letech odejít. Po obdržení výpovědi dostal dvě hodiny na vyklizení kabinetu. Školní e-mail měl zablokovaný, než se stihl vrátit z ředitelny. „Výpovědní důvody představují vážné porušení pracovní kázně při plnění pracovních povinností a jsou neslučitelné s výkonem práce pedagoga,“ vysvětlil ředitel školy Lukáš Zouhar.

Podle Poláška však byla celá výpověď vykonstruovaná a jejím jediným účelem bylo odstranit učitele, který neměl strach postavit se vedení. „Údajně jsem někde s nějakými žáky investoval peníze. Naprostý nesmysl. S nikým jsem nikdy nikam neinvestoval. Pošpinili mě, aby ze mě udělali exemplární případ a nikdo mě nechtěl zaměstnat,“ vylíčil.

Učitel ekonomie rovněž uvedl, že vyhazov byl jen vyvrcholením šikany, kterou ze strany vedení zažíval od chvíle, kdy do funkce nastoupil Zouhar. Právě s ním se Polášek neúspěšně utkal v konkurzu o post ředitele. „Výpověď mám asi za odměnu. Dokonce za porušení pracovní kázně. V životě jsem nepřišel do práce pozdě, nedotkl se skleničky. Je to absurdní. Ta obrovská podpora mě dojala,“ doplnil.

Vyhazov oblíbeného učitele následně vyvolal vlnu otázek. Vedení školy však další vysvětlení neposkytlo. „Akorát nám druhý den sdělili, že se mění učitel a rozvrh. Nic víc. Profesor Polášek prostě zmizel a kvůli zablokovanému mailu jsme jej nemohli kontaktovat. Opakovaně jsme i s rodiči požadovali vysvětlení. Vedení školy nás však ignorovalo,“ řekla jedna ze studentek Tereza Herzánová.

To rodiče i žáky pobouřilo ještě víc. Studenti některých tříd si proto na protest při online setkáních nastavili Poláškův obličej jako profilovou fotku. Reakci, s níž se setkali, nečekali. „Jestli tady chcete dál studovat, oddělejte to,“ nařídila žákům při hodině zástupkyně ředitele Hana Nezhodová. Vyplývá to z rodiči pořízených záznamů online výuky, které má Deník Rovnost k dispozici. Jejich přepis je součásti článku níže.

Další učitelka jim pak vyjmenovala způsoby, jakými jim lze znepříjemnit studium, pokud protestu nezanechají. Ředitel však své kolegyně hájí. „Zástupkyně slušně žáky požádala, aby odstranili ze svého školního účtu fotografii pana Poláška. Vyzvala je, aby připojili svou osobní fotografii, případně si zapnuli kameru. Stejně tak postupovala i třídní učitelka. Žákům nikdo nevyhrožoval,“ zmínil Zouhar.

Ředitel rovněž odmítl kritiku týkající se komunikace jak se studenty, tak s Radimem Poláškem. „S panem Poláškem se konala jednání za účasti vedení školy a zástupce odborové organizace. Žákům a rodičům jsem změnu vyučujícího sdělil neprodleně prostřednictvím školního informačního systému. Ve třídách, kde pan Polášek učil, jsme tuto změnu oznámili žákům prostřednictvím videokonferencí. S některými rodiči pokračovala ještě e-mailová komunikace, kde jsem jim nabízel i možnost osobního setkání. S některými rodiči jsem se takto setkal,“ doplnil.

Konflikt nabobtnal do takových rozměrů, že se do něj museli vložit i představitelé Jihomoravského kraje. Kancelář náměstka hejtmana Jiřího Nantla zavalily dopisy všech zúčastněných stran. „Pan ředitel s panem Poláškem ukončil pracovní poměr z důvodů, které jsou zdokumentované. Z materiálů přeložených ředitelem a z osobních jednání s panem Poláškem nejsem přesvědčen, že ředitel pochybil. Pan Zouhar to konzultoval s právníky a i oni jeho postup posvětili,“ uvedl Nantl.

Jeden z několika sporů

Kauza kolem Radima Poláška rozvířila i další debatu, a to o způsobu, jakým se škola chopila online výuky. Dle rodičů jedné ze studentek Jana a Evy Šedových jednoduše: nijak. „Část učitelského sboru si z distanční výuky udělala luxusně placenou dovolenou. Byla naprosto nahodilá. Někdy den nebo dva v týdnu. Nebo také žádná. Pak najednou z ničeho nic osm hodin denně. Samozřejmě to neplatí u všech, část se snažila,“ popsal Jan Šeda.

Eva Šedová následně uvedla, že jeden z učitelů se k online výuce nepřihlásil od října do začátku února, přičemž poté jeho výuka spočívala v prezentaci o třiceti slidech a pokynu studujte. „Nebo si udělal docházku a řekl dětem, ať si téma nastudují na Wikipedii. Neměly ani rozvrh. Museli jsme si o něj říct. Ve středu třeba nevěděly, co mají ve čtvrtek. Pozvánky do hodin chodily pět minut před začátkem. Samozřejmě to tímto způsobem nepojali všichni. Byli i poctiví a snaživí učitelé, “ dodala.

Sám ředitel Lukáš Zouhar žádné pochybění během online výuky nezaznamenal. „Organizace distanční výuky byla řádná. Upravil ji metodický pokyn ředitele školy, se kterým se seznámili všichni učitelé, žáci i rodiče. Pravidelně se konaly rovněž průběžné kontroly,“ řekl.

Případem se zabývá i Česká školní inspekce. Od března se podle Šedových způsob výuky ustálil.

Další petice, budoucí jednání

Koktejl vyhazovu oblíbeného učitele, komunikačního šumu a problémy s online výukou pak způsobil vznik další petice. Tentokrát za odstoupení ředitele Lukáše Zouhara. Petici podepsalo 345 lidí a Rada Jihomoravského kraje ji zamítla 13. ledna. „Argumenty v petici považuji za účelově manipulativní, v některých případech dokonce za cynické a absurdní. Obrázek si může udělat a jistě i udělá každý sám. Nikdy bych nešel do bezdůvodného a zbytečného konfliktu a ani nerozdmýchával jakékoli vášně. Toto nejsou moje zbraně,“ okomentoval petici ředitel.

Kompletní znění i odůvodnění petic se nachází na webu www.petice.com.

O vyřešení celé situace se všichni zúčastnění aktéři pokusí v pondělí. „Pana ředitele jsem požádal, aby mým jménem na příští týden svolal na škole jednání. Jsou tam různé petice, žákovský parlament, odbory. Zkrátka celá řada aktérů. Za mé přítomnosti je vyzvu, abychom se o té situaci rozumně bavili. Teď je to spíše papírová válka. Rád bych, aby se to uklidnilo,“ uvedl Nantl.

Spory mezi Radimem Poláškem a vedením školy začal už před sedmi lety, kdy na pozici ředitele nastoupil Jiří Haičman. Lukáš Zouhar mu poslední čtyři roky dělal zástupce.

PŘEPIS NAHRÁVKY 1

(Redaktor provedl pouze drobné stylistické úpravy)

- … Takže to oddělejte, jestli tady chcete dál studovat. Nevím, co to má znamenat.
- Nikdo to neodděláme.
- Může mi k tomu něco někdo říct? (…) Nastavte si všichni tuto značku. Nebo se přihlaste kamerou.

PŘEPIS NAHRÁVKY 2

(Redaktor provedl pouze drobné stylistické úpravy a odstranil identifikační části textu)

- Odhlaste se a změňte si fotografie. Nebudete tam mít fotografie cizího muže. Budete tam mít buď svou fotografii, nebo své první písmeno, nebo černé kolečko. Počkám, než se odhlásíte.
- A důvod?
- Proč si máme oddělat profilovky?
- Ona odešla… Ona odešla… Počkáme.
- Takže žádala jsem vás, abyste si laskavě změnili fotografii. Jste hluchý, nebo co?
- Já se chci zeptat na důvod, proč si to máme změnit. Jakej máte důvod nás nutit si měnit tu fotografii?
- Proč tam chcete mít fotografii cizího muže? Já napíšu rodičům a zeptám se, proč…
- Protože ho máme rádi, protože máme pana Poláška rádi.
- Ne. Podívejte, dávejte si to do jiných předmětů. Jakých chcete. Ale u mě tam budete mít černé, modré, zelené kolečko, svou fotku, fotku svýho psa, pokoje, první písmeno. Laskavě to změňte.
- Ale to je naše svobodná a osobní záležitost. To nám nemůžete přikázat.
- Podívejte. Vy jste jediná třída, která dělá tento hloupý protest. Žádná jiná třída to nedělá. A všichni ostatní učitelé nabývají dojmu, že jste sprostá banda, která se neumí chovat. Která se chová k učitelům urážlivě. Počítejte s tím, že budou následky. Budete-li v tomto pokračovat – laskavě mě poslouchejte a mlčte – pokud v tomto budete pokračovat, samozřejmě budou následky. Budete ta nejhorší třída na škole. Ta nejsprostší, nejodpornější. Učitelé vám nevyjdou vstříc jako doposud. Měli jste třináct vyznamenání, všichni prospěli. Zamyslete se, jestli jste opravu všichni měli dostat tak krásné jedničky nebo dvojky. To znamená učitelé vám přestanou vycházet vstříc, nebudou vám dávat opravné testy, opravy oprav a tak dále. Počítejte s tím, že tato situace skončí. Bude se normálně chodit do školy a v ní se budou psát normální testy bez různých pomůcek, které máte všude okolo. To budou pak už spravedlivé známky. A počítejte také s tím, že učitelé, kteří vás aktuálně vyučují, vás vyučovat budou i další (…) roky a povedou vás k maturitě. U maturity vás budou hodnotit. Budou hodnotit i vaši písemnou práci. Takže se může stát, že nádherné výsledky, kterých jste teď dosáhli, se mohou velice rychle změnit. A ještě vám chci říct jedno. Samozřejmě máte svobodnou vůli odejít z této školy. Pokud se vám tu nelíbí, nejste spokojení, teď je nejlepší čas, abyste přestoupili na jinou školu. Můžete to udělat. (…) Nikdo vás tu nedrží. Můžete odejít. Jste nešťastní, nespokojení, učitelé vás rozčilují. Výborně, tak odejděte. To je jediné možné řešení. Nebudete se k učitelům chovat sprostě, odporně. Nebudete dělat, co teď děláte. Přestanete. Pokud ne, ponesete následky. (…) Chápu, že je tady studentka, která všechny ovlivňuje. Která na ostatní tlačí, aby dělali, co chce ona. Chápu, vím to, všichni učitelé to ví. Nemyslete si, že to neví. A někteří studenti nátlaku podlehnou. Jistě, jsou slabí, bázliví. Chápu to, ano. Pokud se tak bojíte, pokud jste tak nespokojení, nešťastní, odejděte. To vám můžu poradit. To je nejlepší řešení. Rozmyslete si to. Mně je to jedno. V příští hodině nebudete mít fotografie cizího muže ve svém profilu. Teď uděláme absenci a pojedeme dál.
- Paní učitelko, já se chci opravdu zeptat…
- (…)
- Můžu se zeptat, je ve školním řádu napsané, že nemůžeme mít určitý profilovky?
- Já vás laskavě žádám, abyste vyhověli žádosti všech učitelů i vedení školy a ve svém profilu měli černý, modrý, zelený, fialový, růžový puntík, první písmeno svého jména, nebo svou fotografii, fotografii svého psa a kočky, svého pokoje, lampy, oblíbené knihy. Ale ne fotografii cizího muže. (…) Nevyhovíte mi, ponesete následky.
- Ale za co poneseme následky? Tady není jedinej důvod.
- Takže pokračujeme…