Splnění povinnosti je podmínkou účasti na prezenční výuce. O předžalobní výzvě informovala advokátka Zuzana Candigliota.

Na rektora Martina Bareše a své děkany se prostřednictvím výzvy obrátili studenti lékařské, filozofické a pedagogické fakulty. Postup univerzity a fakult považují za zjevně protiprávní.

"Očkování proti onemocnění covid-19 je dobrovolné a jakýkoliv nátlak na jeho podstoupení je v rozporu s právem na svobodný a informovaný souhlas, s právem na zachování lidské důstojnosti, s právem na nedotknutelnost osoby a také s právem na svobodu myšlení a svědomí," stojí ve výzvě, která zmiňuje také "diskriminaci a segregaci" neočkovaných.

"Masarykova univerzita má zdraví svých studentů a zaměstnanců na prvním místě a dlouhodobě dělá vše pro to, aby ho ochránila. Současně ale neukládá povinnost očkování a zaručuje rovné zacházení všem studentům a zaměstnancům, tedy i těm, kteří se rozhodnou vakcinaci nepodstoupit," reagoval dnes Bareš. Všechna preventivní opatření přijatá na úrovni univerzity i jejích fakult jsou podle něj průběžně konzultovaná s právními experty, aby nezasahovala do práv nebo oprávněných zájmů studentů a zaměstnanců. Každý student musí mít možnost plnit své studijní povinnosti.

Prostřednictvím předžalobní výzvy studenti žádají, aby vedení univerzity do tří dnů od doručení zrušilo zvýhodňování očkovaných studentů. Má také vysvětlit, na jakém právním podkladu vyžaduje od studentů informace o očkování. "V případě, že protiprávní stav nebude odstraněn, bude podána žaloba k soudu s návrhem na vydání předběžného opatření a také podněty k příslušným kontrolním státním orgánům," uzavírají pisatelé výzvy.

Vedení Masarykovy univerzity se dlouhodobě vyslovuje pro očkování, které považuje prakticky za jedinou cestu z pandemických omezení. Očkování je dostupné pro studenty přímo v prostorách univerzity. "Naši studenti jsou očkováni, protože přichází mimo jiné do styku s nemocnými pacienty při vzdělávacích aktivitách. Z tohoto pohledu doporučujeme na Lékařské fakultě očkování," uvedl tento týden děkan fakulty Martin Repko.

Provoz univerzity se řídí takzvaným semaforem. Nyní je na žlutém, tedy druhém nejvyšším stupni. Přednášky s účastí nad 150 lidí probíhají distančně či hybridně. Děkani rozhodují o povinnosti studentů prokazovat se pro účast na prezenční výuce očkováním, prodělanou nemocí nebo testem. Pro studenty, kteří podmínky nesplní, je nutné zajistit distanční přístup ke vzdělání.

Bareš připomněl, že univerzita postupně přijala řadu preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko nákazy a současně zajistit studentům právo na vzdělávání. "Studentům, kteří mají strach z očkování nebo testování, nabízí univerzita odbornou pomoc. Výuka na Masarykově univerzitě probíhá díky pochopení a vzájemnému respektu, i přes kritickou epidemickou situaci v ČR, stále prezenčním způsobem," uvedl Bareš.

Na Mendelově univerzitě podobné opatření, podmiňující účast na prezenční výuce očkováním či testováním, neplatí. "Naopak platí rovný přístup ke vzdělání, protože jsme nechtěli nikoho diskriminovat. Studenti musí za všech okolností nosit respirátor, což je opatření které jsme zavedli už před několika týdny. Studenty testujeme pouze na kolejích, což souvisí s jiným nařízením vlády," uvedla rektorka Danuše Nerudová.