Studenti tak mohou přijít až o třetinu svých příjmů. „Nejenže studenti, jimž byla nařízena pracovní povinnost, museli často vykonávat práce neodpovídající jejich kvalifikaci a navíc na úkor studia, ale nyní ještě kvůli neodůvodněné změně výkladu ze strany státu mohou přijít o část náhrady za práci, kterou věnovali na pomoc společnosti. Studenty nelze takto stále zneužívat,“ zdůraznil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Výkon pracovní povinnosti je podle proděkana právnické fakulty Masarykovy univerzity a specialisty na daňové právo Michala Radvana citelným zásahem do základních práv povinné osoby. „Za toto omezení je studentům poskytnuta odpovídající náhrada za vzniklou újmu. Takže peněžní náhradu za nařízený povinný výkon pracovní činnosti podle krizového zákona lze posoudit jako peněžitou náhradu za vzniklou újmu majetkového charakteru. A podle zákona o daních z příjmů je takový příjem od daně osvobozen a nebude hrazeno ani sociální a zdravotní pojištění,“ uvedl.

Na 173. kilometru D1 ve směru na Brno skončil v sobotu kamion mimo vozovku.
Kamion se převrátil dálnici D1 u Brna. Vyprošťovala ho speciální technika

Jihomoravští studenti středních škol a vyšších odborných zdravotnických škol v nemocnicích o peníze zřejmě nepřijdou. Dodatečné zdanění či odvody za ně zaplatí Jihomoravský kraj. O tyto prostředky už kraj požádal Ministerstvo zdravotnictví. „Je to postavené na hlavu, nevymysleli jsme si to, ale musíme podle toho postupovat. Buď ministerstvo přesvědčíme, že zpětné zdanění studentů je nesmysl, nebo to zaplatí kraj. Teď je důležité, aby studenti, kteří našim nemocnicím doslova zachraňují kůži, neměli žádné starosti navíc,“ prohlásil hejtman Jan Grolich.

Jako nepřijatelnou označil tuto změnu na svém facebooku také bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Medici a nejen oni velmi pomohli a pomáhají v těžkých chvílích koronavirové pandemie," napsal.

Tímto problémem se podle něj bude zabývat i Ústřední krizový štáb.

V neděli odpoledne na toto téma zareagovalo i ministerstvo financí. „Rozhodla jsem o plošném odpuštění daně z příjmu všem těmto studentům, což je zcela mimořádný instrument," vysvětlila ministryně Alena Schillerová. Generální pardon předloží ministerstvo financí na jednání vlády v pondělí 11. ledna.