Brněnská technika se při tvorbě nového typu výuky inspirovala u finské univerzity v Tampere. V prvním roce studenti absolvují teoretické předměty a vyzkoušejí si práci ve virtuálním prostředí. Ve druhém ročníku už vytvoří reálnou firmu. „Budou například vytvářet její značku nebo webovou prezentaci. Doufáme, že po absolvování oboru budou pokračovat v podnikání, protože právě na to je chceme připravovat,“ řekl garant oboru Robert Zich.

Písemné testy a ústní zkoušky škola minimalizuje. Součástí přihlášky musí být motivační dopis, kde uchazeč zdůvodní, proč chce studovat tento obor. „Přijímací zkoušky jsou v angličtině, formou asi hodinového skupinového pohovoru. Budeme zjišťovat zájem o studium, motivaci a schopnost reagovat,“ popsal Zich. Studenti dostanou možnost pracovat v prostorách reálných firem, kde si vyzkoušejí obchodní jednání.

Nový obor na VUT
• Studenti si založí vlastní reálnou firmu.

• Češi zaplatí za studium devětatřicet tisíc korun ročně.

• Výuka bude v angličtině.

• Kapacita oboru je šedesát studentů.

• Přihlášky můžou studenti posílat do 30. dubna.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je nový obor správný krok. „Teoretické znalosti v tomto případě nejsou tak důležité. Člověk musí umět spíše riskovat a objevovat mezery na trhu. Víc podnikatelů české ekonomice prospěje,“ poznamenal odborník.

Kam půjde na vysokou školu, se rozhoduje také devatenáctiletý maturant Filip Pospíšil. „Nový obor mě zaujal. Asi na něj podám přihlášku. Líbí se mi, že umožňuje propojit vlastní podnikatelský záměr a vysokoškolské studium,“ ocenil středoškolák.

Škola přijme šedesát studentů, výuka bude jen v angličtině. Studenti z Unie zaplatí ročně 1500 eur a zájemci pocházející ze zemí mimo Unii osm tisíc eur. Přihlášky můžou zájemci podávat do 30. dubna.

JAN VOSTAL

Odhalení sochy prvnímu děkanovi FSS MU Ivo Možnému.
Fakulta sociálních studií slaví dvacet let. Odhalila sochu prvního děkana