Středoškoláci dostali za úkol využít svých teoretických znalostí z výuky a postavit nejstabilnější most, který zároveň nebude příliš těžký. „Konstrukce musí přemostit mezeru vzdálenou pětasedmdesát centimetrů. Součástí hodnocení je i zátěžová zkouška a porota přihlíží i k designu,“ popsal učitel Jan Hobža. Hotovými výrobky studenti vždy přemostili dvě lavice a zavěsili na ně prázdný barel, do kterého postupně přilévali vodu, dokud se most nezřítil nebo neprasknul. Velkou šanci měly mosty s nejvyšším poměrem hmotnosti a nosnosti.

Jeden z nejlepších mostů unesl dokonce stosedmdesátinásobek své váhy. Tento tým vsadil na sílu provázků. „Poučili jsme se ze zkušeností z minulého roku, využili znalostí z odborných hodin a vyplatilo se nám to,“ okomentoval úspěch student Jakub Michal.

Soutěž se na střední škole konala již počtvrté. Učitelé i studenti si dva dny procvičování praktických dovedností pochvalovali. „Žáci si mohli zábavnou formou vyzkoušet svůj cit pro statiku a naučí se pracovat v týmech, což je pro jejich budoucí práci užitečné,“ doplnil Hobža.

Na výherce soutěže čekala odměna v podobě poukázek do knihkupectví a jednička z příslušného odborného předmětu. 

KAMILA LORENZOVÁ