Toto přijímací řízení je určeno pouze pro studenty z Ukrajiny, kteří mají přidělenou dočasnou ochranu. Termín pro podání přihlášek skončí na konci května. „Studenti z Ukrajiny mohou své předchozí vzdělání doložit jednoduše čestným prohlášením, navíc jsou osvobozeni od všech poplatků spojených s přijímacím řízením," sdělil mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Podle rektora univerzity Martina Bareše se jedná o reakci na válečnou situaci, kdy do České republiky přicházejí lidé utíkající ze své země, aby si zachránili holý život. „A takto výjimečná situace si žádá mimořádný přístup a řešení. Už dříve jsme deklarovali, že jsme připraveni přijmout až tisíc Ukrajinců v rámci celé univerzity. V tuto chvíli registrujeme zájem o studium na Masarykově univerzitě od více než pětistovky lidí,“ vyčíslil.

Masarykova univerzita je připravena pomoci uchazečům a novým studentům také s jazykovou bariérou. Připravila pro ně systém kurzů češtiny, které budou k dispozici každému studentovi v různé míře pokročilosti a délce trvání. „Jednotlivé fakulty budou, podle svých rozhodnutí o podobě přijímacího řízení, převážně vyhodnocovat motivační dopisy, dělat individuální pohovory a brát ohled na předchozí studium na Ukrajině," nastínil Sajbot.