„Studie prověří, jestli jsou varianty proveditelné i zda zlepší dopravní obsluhu města a regionu,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal. Studie má stát šestnáct a půl milionu.