„Za prvé má každý příležitost si uvědomit, zda a do jaké míry mu pití alkoholu chybí. Za druhé je to výrazem podpory pro ty, kteří se s nadměrným požíváním alkoholu ve svém životě potýkají,“ říká psychložka Deníku Rovnost.

Alkohol podle ní patří mezi tvrdé drogy. Vypráví, že s ním však lidé zacházejí spíše jako s potravinou, jež se stala pevnou součástí společenských i svátečních rituálu.

Člověk zdržující se pití alkoholu podle ní dostává nálepku podivína. „Být abstinentem v Česku je opravdu výzvou. Ke konzumaci je mnohdy vybízen člověk i přes vyslovení svého nezájmu, případně to může být hostitelem vnímáno jako faux pas. Pokud někdo alkohol odmítá, tak jeho postoj respektujme. Normální je nepít,“ vysvětluje Spurná.

Speciální auto kontroluje parkování v modrých zónách v Brně.
Velké rozšiřování modrých zón v Brně: přibude "dozorců" s kamerami, teď jsou dva

Lidé skleničkou často řeší deprese a úzkosti. „Umožňuje útěk před realitou, zapomnění či krátkodobé zlepšení problémů či konfliktů, které si nechceme připustit nebo neumíme řešit. V mnoha takových případech alkohol začne život pomalu ovládat, a to rozhodně ne ve prospěch uživatele,“ upozorňuje primářka.

Závislost na alkoholu je důsledkem hlubšího problému. V poslední době postihuje podle primářky více ženy než muže. „Domácím, tedy nikoliv společenským popíjením, řeší především vztahovou prázdnotu a nespokojenost,“ uvádí primářka.

Ženy navíc často upřednostňují alkohol před antidepresivy. "Myslím si proto, že by byla dobrá nějaká forma osvěty, aby lidé obecně neupřednostňovali alkohol před opravdovou léčbou psychických obtíží. V naší společnosti je stále vnímáno jako normální dát si večer dvě či tři skleničky, nicméně docházet na psychoterapii je tabu," říká lékařka.

Galerii Šilingrák v historickém centru Brna zdobí od pondělí nové dílo Mezi kruhy od místního uměleckého kováře Pavla Tasovského.
Nová umělecká ozdoba centra Brna: dílo Mezi kruhy symbolizuje zrod něčeho nového

Důvody alkoholismu u mužů jsou odlišné. "Dle mých zkušeností za to může zábava, nedostatek sebevědomí, útěk od reality, zlehčování situace, samoléčba deprese a úzkosti, útěk od finančních potíží či ztráty zaměstnání," vyjmenovává psycholožka.

Budování alkoholové závislosti je individuální. Obvykle se projeví až po dvou či třech letech. "Lidé zpočátku pijí tajně či v rámci společenských aktivit, proto si toho i okolí všimne až se zpožděním. Navíc užívání alkoholu je v Česku velmi běžné, proto se do léčeben dostane jen část lidí, kteří alkohol nadužívají," dodává lékařka.

Na tuto problematiku má vliv i dědičnost. "Pokud má někdo v rodině osoby, které mají problémy s užíváním alkoholu, existuje u nich zvýšená šance rozvinutí závislosti. V tomto případě by se lidé měli stavět ke konzumaci alkoholu velmi obezřetně," upozorňuje psycholožka.

Zbavit se zlozvyku nadměrného pití je obtížné. „U nás najdeme lidi s různými stupni závislosti a neliší se inteligencí ani socioekonomickým postavením. Naopak si myslím, že vzdělaní a pracovně úspěšní lidé mohou být rovněž úspěšnější ve skrývání alkoholové závislosti,“ shrnuje primářka.