Obřadní síň Brno – Nová Radnice, Dominikánské nám. 1. vpátek 25. dubna 2008:

13.30 Igor Hofmann – Michaela Špačková