Obřadní síň Brno-Židenice, historický sál bývalého premonstrátského kláštera, Lazaretní 2, vsobotu 25. října 2008:

11.00 Milan Štourač – Martina Ševčíková

11.30 Samuel Collins – Barbora Lachová

14.00 Petr Staněk – Jaroslava Müllerová