Přítomní na pietním shromáždění zapalovali svíčky. Na podstavcích si mohli přečíst o probíhajícím soudním procesu s obžalovanými, který momentálně běží na Slovensku.

Řečníci, mezi kterými byl třeba slovenský politolog Peter Spáč nebo aktivisté z brněnského spolku Společně Brno, ve svých proslovech připomínali, že na Slovensku od té doby výrazně proměnila nálada ve společnosti. Komentovali i současný stav médií na Slovensku i v České republice. Někteří z nich také připomněli, že Slovensko čekají v sobotu důležité parlamentní volby, které mohou mnohé věci změnit.

Na vzpomínkovou akci si našla cestu třeba studentka Veronika Světlá. „Je důležité si osudy zavražděných připomínat, protože zemřeli zbytečně. V dnešní době se nemůže stávat, aby někoho zavraždili kvůli jeho práci. Mám vnitřní radost, že jejich osudy nejsou lhostejné tolika lidem," uvedla.