Informační panely se snaží nejen poučit, ale i pobavit. Zároveň si návštěvníci cestou užijí šestnáct kilometrů krásných výhledů a zachovalé přírody.

„Pravobřežní cesta kolem Vírské přehrady je otevřená pro pěší turisty a pro cyklisty. Je to tu čisté a klidné,“ popsal stezku starosta Dalečína Pavel Kadlec.

Na panelech instalovaných po celé délce trasy se turisté dočtou o vodách a možnostech jejich využití. Například o řece Svratce a jejím povodí se dozví výletník hned na prvním kilometru cesty u plotu čističky odpadních vod. U Janovického potoka se dále dočte o ochraně vodních zdrojů a po pěti kilometrech od začátku ho čekají informace o významu lesů pro ochranu vod.

„Kromě toho další tabule poučí o využití vodní energie nebo aktuálních problémech spojených s vodním hospodářstvím,“ konstatoval Kadlec. Hned na začátku si každý může výlet zpestřit návštěvou dalečínské zříceniny hradu. „Stojí za naším obecním úřadem a jeho vznik se předpokládá kolem roku 1340. Byl sídlem Pernštejnů a později loupeživých rytířů,“ přiblížil památku starosta.

Jeden z mnoha výhledů nabízí místo se svérázným názvem – Posraná skalka. Lze ji najít pár set metrů od hráze přehrady Vír I. Stojí asi sto metrů nad Hrdou Vsí a už od roku 1911 je na ní vyhlídková plošina. Spolu s okolními skalními útvary podél řeky je skalka známá též jako Klubačice a Daliborka chráněna coby přírodní památka Vírská skalka.

Vodohospodářská stezka se pravděpodobně dočká rozšíření. O další větev, která povede přímo do obce, ji hodlá prodloužit Bystřice nad Pernštejnem. Nová část naučné stezky se dotkne ochrany životního prostředí. Důvodem je uranový průmysl, který tamější přírodu v minulosti znatelně zatížil.

Jak k přehradě Vír

- Délka trasy: 16 kilometrů
- Cíl trasy: Švařec
- Vzdálenost od Brna: 76 km
- Zajímavosti: historie přehrady Vír, vyhlídky
- Cesta vlakem: do Bystřice nad Pernštejnem
- Cesta autobusem: do Dalečína
- Doporučená mapa: Klub českých turistů č. 48
- Obtížnost: střední

(nom)