Studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity dlouho chodívali kolem chodby v rekonstrukci, o jejích konečné podobě ale neměli tušení. Mimo opravené učebny a cvičnou soudní síň v chodbě přibyla i nová kuchyňka s posezením. „ Chodili jsme okolo toho měsíce, nevěděli jsme, co z toho bude, ale nyní se nám výsledek velice zamlouvá,“ řekla studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Diana Albastová.

Původní kanceláře nahradily nové učebny s moderním vybavením, které společné s rekonstrukcí stálo necelých deset milionů korun. „Jednu z nově vybudovaných místností můžeme například proměnit ve cvičnou soudní síň, ta je vybavená i záznamovým zařízením, které nám umožní cvičný soud nahrát a následně vyhodnotit,“ uvedla tajemnice fakulty Blanka Přikrylová.

Vedení právnické fakulty vedly k rekonstrukci problémy s nedostatkem učeben pro studenty. „Chyběly nám malé učebny pro výuku našich studentů i kurzy pořádané pro veřejnost. Teď je máme k dispozici a jsou variabilní, takže je můžeme upravovat podle potřeb vyučujících,“ doplnila Přikrylová.

ALAN CHUMCHAL