Členové spolku čtení jmen zavražděných nahráli na video. „Při čtení zaznělo i jméno Bedřišky Stiassni, která zahynula devatenáctého dubna 1942 v Terezíně," zmínil za spolek Zdeněk Musil.

Veřejné čtení jmen obětí v České republice iniciuje každoročně Institut Terezínské iniciativy. Právě institutu rovněž brněnská skupina zašle nahrané video. Letos totiž zástupci iniciativy vyzvali, aby se lidé zapojili do čtení online, případně zaslali nahrávky. Jména obětí zájemci čtou v přesně určené formě, kromě celého jména zazní i rok narození a místo smrti s dovětkem "zavražděn".