Z čeho vychází název koronavirus? 

Celou virovou částici totiž obklopují věnce kuželovitých výběžků, připomínající sluneční koronu. Tyto výběžky zodpovídají za navázání viru na hostitelskou buňku a za průnik do ní. 

Jak vypadá proces zjišťování covid-19 u pacientů? 

Začíná tím, že obdržíme vzorky z odběrů ve formě stěru na speciálních tamponech zanořených v odběrovém médiu. Nejprve musíme prověřit, zda vzorky nejsou znehodnocené. Následně zkontrolujeme průvodku a případně telefonicky doplníme chybějící informace. Poměrně zdlouhavou částí je vybalení vzorků z trojobalu, jejich roztřídění a izolace – dle typu vzorku a jejich počtu. Vše poté musíme zadat do informačního systému. 

První den plošného testování v parku na Moravském náměstí přilákal stovky Brňanů.
První den plošných odběrů v Brně: hádky, nervozita, policie a dlouhé fronty

Filip Růžička   

je přednostou Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Ústav stejně jako některá další laboratorní pracoviště v České republice vyhodnocuje vzorky stěrů těch pacientů, kteří by mohli být nakaženi nemocí covid-19. 

A co samotné testování? 

Vzorek protřepeme, aby se z tamponu uvolnily případné virové částice. Až pak následuje izolace RNA (Ribonukleová kyselina, genetická informace některých virů včetně koronaviru - pozn. red.) z virového obalu. Používáme buď ruční izolaci RNA nebo automatický izolátor. Ten má však omezenou kapacitu. V současné době jsou také problémy s dostupností izolačních souprav na tyto přístroje. 

Co ruční izolace obnáší? 

Obvykle vzniklou suspenzi (směs virových částic v tekutině - pozn. red.) pipetou přemístíme do nové zkumavky. Po přidání roztoku narušujícího obal viru se vzorkem pracujeme tak, aby se z viru uvolnila RNA. Vzniklý produkt štěpení přefiltrujeme přes k tomu určenou membránu, na níž se RNA naváže. Tuto membránu je třeba několikrát propláchnout, odstředit, vyjmout a usušit. Tím získáme čistou RNA, na níž se aplikuje speciální roztok, do kterého se RNA z membrány uvolní. 

Pro laika to zní poměrně komplikovaně, co když se během testování něco nepovede? 

Jakákoliv chyba může vést k selhání reakce, případně k falešně negativnímu nebo pozitivnímu výsledku. 

Ilustrační foto.
Vysvobození od bolestí nebo problémů. Nemocnice u svaté Anny bude opět operovat

Kolik času to zabere? 

Samotný proces izolace trvá více než hodinu. V případě většího počtu vzorků se doba výrazně prodlužuje. Další čas zabere dezinfekce a vyčištění pracoviště po každé izolaci. Automatický izolátor může celý proces zkrátit na zhruba šedesát minut, neboť snižuje nároky na manuální práci. Námi používaný přístroj je schopen najednou zpracovat šestnáct vzorků. 

Nelze tuto fázi ještě víc urychlit?

K dispozici jsou již také zjednodušené postupy izolace, ty ale mohou mít problém s nižší účinností a kvalitou. Kromě toho většinou zatím nejsou certifikované pro diagnostiku v laboratoři. 

Jak testování pokračuje?

Přeneseme roztok s přečištěnou RNA do zkumavky s reakční směsí. V dalším přístroji měníme teplotu vzorku, což je pro tuto reakci klíčové. K jednotlivým vzorkům je potřeba zapsat konkrétní informace a následně spustit analýzu. Ta trvá více než hodinu. Následuje hodnocení výsledků a posouzení jejich validity dle všech příslušných kontrol. Výsledky musíme zapsat do laboratorního nemocničního informačního systému.

A když je vzorek pozitivní?

Ihned to hlásíme na oddělení a na krajskou hygienickou stanici. 

Polomaska z brněnského VUT.
Brněnské masky mají úspěch i v USA. Základ vyrobí 3D tiskárna

Kdo všechno se na testování podílí? 

Vybrali a zaškolili jsme skupinu zkušených laborantek, které zpracovávají vzorky a provádí samotnou reakci. Dále to je několik vysokoškolsky vzdělaných mikrobiologů, kteří kontrolují provedení reakce a hodnotí samotné výsledky. 

Laborantky musí být speciálně proškolené. Jak? 

Jde o úkony, které vyžadují preciznost a pečlivost. Zásadní je zde bezchybné ovládnutí celého postupu. To je možné jen za předpokladu kvalitního zaškolení – aby měly laborantky všechny kroky automatizované. Zároveň je však třeba udržet pozornost tak, aby bylo vše pod kontrolou. Samozřejmostí je dodržování správné laboratorní praxe, včetně bezpečnosti práce a ochrany před infekcí.

Jak moc je to vyčerpávající práce?

Je to náročné. Denně pracujeme s živými organismy. Musíme dbát na svou bezpečnost i na správnost celého procesu. Je třeba si uvědomit, že laboratorní pracovníci jsou vystaveni velkému stresu. A ne všichni mají stejnou psychickou a fyzickou odolnost. I oni mají obrovskou zodpovědnost v boji s novým koronavirem SARS-CoV-2. 

Jak vypadá vybavení laboratoře u sv. Anny, kam míří vzorky k testování na koronavirus? 

Vybavení je podobné jako vybavení dalších laboratoří zaměřených na diagnostiku tohoto typu. Vedle běžných přístrojů a pomůcek, jako jsou pipety, centrifugy, třepačky a inkubátory, to jsou zařízení zajišťující bezpečnost personálu i ochranu vzorku před kontaminací. Dále to jsou přístroje specializované na průkaz virové RNA a přístroje používané pro detekci specifických protilátek, které tělo vytváří na obranu proti viru. 

Brněnští architekti z kanceláře Hua Hua přišli s projektem roušky pro Lego postavičku.
Malinké roušky už mají i panáčci z Lega, vyrábějí je na tiskárně v Brně

Je vybavení laboratoře dostatečné?

V současnosti máme k dispozici vybavení, které je potřeba. Vedení nemocnice reagovalo na stávající situaci a poskytlo prostředky na modernizaci i doplnění potřebného přístrojového vybavení. Větší problém však představuje shánění detekčních a izolačních souprav, případně odběrových setů, kvůli jejich aktuální omezené dostupnosti na trhu. 

V čem se testy na koronavirus oproti testům na jiné viry liší? 

Principy testů jsou stejné jako u jiných RNA virů. Liší se jen v zaměření na struktury charakteristické pro daný virus. Jiným druhem testu je hledání protilátek, které se specificky váží přímo na struktury hledaného viru. 

 
 PAVEL PODEŠVA