Ikonou mezi bělokarpatskými orchidejemi je tořič čmelákovitý. „Většina tořičů roste ve Středomoří, odkud k nám zasahují svým areálem jen tři druhy. Tořič čmelákovitý roste pouze na loukách Bílých Karpat a v době květu je cílem mnoha milovníků přírody a fotografů," sdělil botanik ze Správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Libor Ambrozek.

Téměř všechna naleziště tořiče čmelákovitého jsou nyní chráněná.

Pastva na Drahách.
Výročí čtyřicet let CHKO Bílé Karpaty: lidi lákají kvetoucí orchideje a výhledy

Další orchidejí, která má centrum rozšíření v zemích kolem Středozemního moře a až na drobný výskyt v Českém krasu v republice roste jen na rozsáhlých lučních komplexech jižní části Bílých Karpat, je rudohlávek jehlancovitý. „Například v národní přírodní rezervaci Čertoryje najdeme tisíce rudohlávků, což je nejbohatší výskyt v celé střední Evropě. Jejich velká vínově fialová květenství rozkvétají v druhé polovině června, v době největší barevnosti zdejších luk," přiblížil Ambrozek.

Jako většina orchidejí je i on kvůli soužití s houbami citlivý na hnojení chemickými látkami. „Jak ukazují naše výzkumy na trvalých plochách, trvá i několik desítek let, než se vrací na zasažená místa," doplnil Ambrozek.