Nové středotlaké kotle nahradí staré zařízení z 50. let minulého století. „Cílem bylo připravit i Špitálku stejně jako naše ostatní velké zdroje na plnění dodávek pro přebudovanou horkovodní síť. Po dokončení přestavby parovodů na horkovody v roce 2027 již totiž budou kompletní dodávky zajištěny jen prostřednictvím horké vody,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Celkově zástupci investovali asi dvě stě milionů korun. „Nové kotle mají sice nižší tepelný výkon než K28, ale o 5 procent vyšší účinnosti výroby. Současně také splňují veškeré zpřísněné emisní limity a kritéria,“ upřesnil výrobní ředitel firmy Tomáš Weigner. Produkce emisí oxidu uhlíku na Špitálce by měla klesnout asi o třetinu.

To je dobrá zpráva i podle vedoucího oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchyma Brzeziny. „Na území Brna můžou být lokální koncentrace dusíku zvýšené, a to především kvůli dopravě. Nicméně výroba energie a tepla je také zdrojem oxidu dusíku a tudíž každé snížení je vítané,“ okomentoval.