Někteří tamní lidé chtějí rozhodnutí o umístění stavby zrušit a vrátit věc k novému projednání. „Správní orgán se dostatečným a srozumitelným způsobem nevypořádal se všemi námitkami účastníků řízení. Některými námitkami se věcně nezabýval vůbec, jiné námitky posoudil nesprávně. Rozhodnutí správního orgánu je tak nezákonné a nesrozumitelné a zmatečné,“ uvedla v odvolání v zastoupení advokáta Iveta Štouračová.

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval dřív, úředníci stavebního odboru líšeňské radnice vydali v polovině února pro stavbu dopravního podniku územní rozhodnutí. „Z našeho pohledu se jedná o účelová tvrzení stěžovatelů. Vyvrátili jsme je ve vyjádření, které jsme k námitkám zaslali příslušnému stavebnímu úřadu,“ sdělila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Podle tamních obyvatel třeba hluková studie zadaná dopravním podnikem nepohlíží na otázku hluku po zprovoznění trati v oblasti rodinných domů přilehlých ke kolejišti v Holzově ulici dostatečně komplexně. „Otázku hluku je nutné řešit komplexně. Na obyvatele ulice Holzova působí nebo budou působit nejméně tři centra hluku, tedy z dopravy samotné ulice Holzova, z dopravy tramvajové tratě, z dopravy na víceproudové ulici Drčkova. Měření týkající se hluku je nezbytné měřit či simulovat komplexně ze všech těchto zdrojů současně a výsledné hodnoty v součtu porovnat se zákonnými limity. Simulace je třeba provést v dlouhodobější perspektivě, s předpokládanou frekvencí dopravy v budoucí době. Tyto požadavky hluková studie nesplňuje," napsala v dokumentu Štouračová. Provoz trati podle místních zákonné limity týkající se hluku a vibrací překročí.

Zástupci města považují odvolání tamních obyvatel proti územnímu rozhodnutí pro projekt za součást povolovacího procesu. „Bude na dopravním podniku, který má tento strategický projekt v gesci, aby se s námitkami vypořádal v mezích platné legislativy. Skoro neznám stavbu podobného nebo i menšího charakteru, kde by se při řízení nevyskytlo nějaké odvolání,“ podotkl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Podle líšeňského starosty Břetislava Štefana se s ohledem na stávající situaci odloží celý projekt na neurčito. „Za současné situace z ekonomického pohledu, z pohledu nového územního plánu a řešení území v něm, a kvůli tomu, že už na projekt nejsou nyní dotace, odhaduji na základě svých zkušeností, že se stavba na neurčitý čas odkládá," vysvětlil Štefan. Návrh nového územního plánu Brna s bytovou výstavbou na území mezi Líšní a Slatinu v blízkosti tramvajové trati vedoucí na Stránskou skálu nepočítá.

Vedení líšeňské radnice s některými řešeními v projektu dlouhodobě nesouhlasí. Třeba zvolené řešení v podobě semaforů pro křížení trati s Drčkovou ulicí navrhovalo nahradit nadjezdem či podjezdem.