Oceněný byl v oblasti přírodních věd a lékařství Martin Čuta. Dále pak získal cenu v oblasti společenských a humanitních věd Jan Šerek. Třetím oceněným byl v oblasti ekonomie a informatiky Valdemar Švábenský. „Velmi si ocenění vážím. Je to důkaz toho, že studenti si cení, když učitel dává do výuky mnoho energie a přípravy a dělá svou práci poctivě,“ řekl jeden z oceněných Valdemar Švábenský.

Předávání cen bylo součástí slavnostního Zahájení akademického roku 2019/2020.

 SIMONA CHLUPOVÁ