Město kvůli tomu v posledních měsících přidává nádoby, kam mohou lidé sklo, PET lahve, papír a textil házet. Jen za posledních deset měsíců přibyla více než třetina kontejnerů na tříděný odpad. Ve městě jich je okolo patnácti set na různé druhy odpadu. Brňané ale radním vzkazují: chceme jich ještě více.

„Například v městské části Brno­střed je pro téměř padesát tisíc lidí pouze deset stanovišť na odhazování plastových lahví. Bohunice jsou na tom ještě hůř. Patnáct tisíc lidí musí PET lahve odložit do tří kontejnerů. Přitom vůle těchto městských částí ke spolupráci s městem na třídění odpadu není velká,“ prohlásil náměstek brněnského primátora Martin Ander.

Nejvíce možností mají lidé v městské části Kníničky. Jeden člověk tam může vytřídit až šest litrů plastových lahví, čtyři papíru a téměř čtrnáct litrů skla. Naopak v Bohunicích může jeden člověk zaplnit maximálně půl litru jednoho kontejneru. Snaha o nárůst třídění bude pokračovat.

„Do roku 2010 musí Brno vytřídit na čtyřicet procent odpadu. Hodně pomůže třídička v nové spalovně. Chceme také, aby se v některých částech Brna lidé naučili používat domácí kompostárny. V odpadcích totiž končí až třetina bioodpadu,“ dodal Ander.