JAN SAPÁK

Dovolím si připomenout, že existence onoho mimořádného díla je především otázkou kvality. Jako dílo nejen mimořádně kvalitní, ale i excelentní zasáhlo a zajímá celý svět. A také ještě dlouho zajímat bude.

Dovolím si řečnickou otázku. Opravdu si může někdo myslet, že projektové řešení, jež muselo být pro zásadní, ba fatální chybu opravováno po celé dlouhé měsíce, je tím pravým podkladem pro obnovu tohoto ničím nenahraditelného díla?

Nechali byste se dále operovat od chirurga, jehož ruku zastavil někdo v poslední chvíli, než vám vyjmul zcela zdravou ledvinu namísto té nefunkční, když budu ilustrovat zcela skutečným připodobněním. Jenom se osměluji k tomu, připomenout, že opravy byly dělány na díle, které bylo již v té době pravomocným rozhodnutím soudu (v roce 2007) nad jakoukoli pochybnost určeno jako nezákonně vzniklé. Opravdu je někdo přesvědčen, že toto je pravé východisko, jak opravit vilu Tugendhat? Důležitější než nešťastné a neprospěšné, leč nikoliv zničující prodlevy?

Jak jsem již řekl, z prodlev jsme nejvíce ze všech nešťastni my sami. Velká většina odborné veřejnosti u nás i ve světě nepochybně ví, že nezištný vztah ke geniálnímu dílu jsme více než jasně prokázali za dlouhých třicet let opravdového zájmu a činů. V době, kdy to naprosto nic nemohlo přinést. Na druhou stranu jsme opravdu nemohli netečně zůstat v koutě, když bylo jasné, že soutěž byla manipulována. Nešlo věru o náhodu nebo nějaká malicherná opomenutí. Nebo si někdo opravdu myslí, že tři různé soudy by daly někomu za pravdu kvůli malichernostem?

Když bylo ale na podzim předešlého roku zveřejněno a poté i nám oznámeno, že soutěž byla zrušena, nezbylo nám nic jiného než pádná obrana. Od počátku, tedy nejméně od června 2004, nám bylo zřejmé, že soutěž zrušit nelze. Zákonodárce dobře pamatoval na podobný stav a povolil soutěž vypisovatelům zrušit jen a pouze do chvíle, kdy je vybrána nabídka v prvním a dále v druhém a třetím pořadí. Tehdy, kdy se objevilo toto řešení, potvrdilo naši obavu, že následný vývoj není projasněním spletitého stavu, ale přinese ještě mnohem závažnější zápletku a skoro neřešitelné komplikace. Vždy jsme ale byli připraveni ke konstruktivnímu řešení.

Myslím, že zvláště naléhavé to bude nyní, kdy stále se prohlubující krize vyvolá mimořádný zájem o hospodárnost, neboť otázka nákladů byla v tomto případě také velmi důležitá.

Závěrem nechci přejít otázku zahraničních hlasů. Objevily se zprávy, že skupina italských architektů nebo německého ICOMOSU naléhá na rychlé řešení. Víme však, že velké skupiny vlivných autorit v řadě zemí jsou neméně znepokojeny a také se tak vyslovily, totiž že oprava vily Tugendhat by měla být na věky poznamenána nezákonnostmi u projektování.

Autor je architekt ze sdružení, jehož návrh projektové dokumentace rekonstrukce vily ve veřejné soutěži skončil jako druhý