Opatření, kterým pracovníci brněnského magistrátu na jaře minulého roku upravili dopravní systém před hlavním nádražím, vydalo Brno podle krajských úředníků i přes nesouhlasné stanovisko policistů. „Nesouhlas policistů není sám o sobě důvodem pro zrušení opatření. Krajský úřad Jihomoravského kraje však shledal vypořádání se s nesouhlasem za nedostatečně zdůvodněné a současně zjistil a ověřil v terénu, že navržené dopravní značení vykazuje řadu nesrovnalostí," uvedla mluvčí Krajského úřadu Martina Žídková.

Policisté upozorňovali například na nedodržení pravidel pro vzdálenost mezi značkami. „V některých případech to může zásadním způsobem ovlivnit vnímání a následné vyhodnocování všech informací v dopravním prostoru samotnými řidiči," vytýkali policisté ve svém stanovisku vůči tehdy plánovanému dopravnímu uspořádání před hlavním nádražím.

Použití značky Pěší zóna, kterou vedení města nechalo umístit do Nádražní ulice, podle policistů nesplňovalo právní požadavky a stavebně-technické předpisy. To, že značku nevyužili standardně, připustili i sami pracovníci brněnského magistrátu. „Pokud by zde značení nebylo, museli by chodci využívat přechod pro chodce, stavební úpravy by zde neměly smysl, a navíc by byly pro chodce velmi matoucí," argumentovali. Vedení města za stavební úpravy v přednádražním prostoru zaplatilo jedenáct milionů korun.

Prostor před hlavním nádražím v Brně.
Škatulata před nádražím v Brně. Pěší zóna zanikla, v novém roce ji nahradí nová

Krajští úředníci ale tento argument města smetli ze stolu. Podle nich brněnský magistrát nijak neodůvodnil, proč je třeba upřednostnit v daném úseku chodce. „Také zaměnil příčinu a následek, kdy potřeba vytvoření pěší zóny nevyvolala stavební úpravy, ale provedené stavební úpravy vyvolaly potřebu vytvoření pěší zóny. Je také třeba zdůraznit, že vytvoření pěší zóny ovlivní pouze tu část chodců, kteří směřují na krajní nástupiště tramvají," zaznělo v rozhodnutí o zrušení pěší zóny z Krajského úřadu.

Zkratka "MPB", kterou město na některé dopravní značky umístilo, a která zajišťovala výjimku z dopravního značení pro brněnské strážníky, nepatří podle policistů mezi běžně užívané zkratky. Proto podle nich mohlo docházet k nejasnostem. Navíc v dopravní úpravě podle policistů nebyly zajištěny dostatečné rozhledové poměry pro vyjetí z podélných parkovacích stání ve směrovém oblouku.

Opravy přednádraží v Brně skončily v první polovině letošního roku. Dopravní omezení zakazuje například i průjezd novou pěší zónou, ne všichni řidiči to ale dodržují.
Pěší zóna u nádraží v Brně? Nezákonná, rozhodl krajský úřad po stížnosti člověka

Kromě dalších několika chyb v městem zavedeném dopravním režimu před hlavním nádražím upozornili krajští úředníci také na udělení výjimky z dopravního značení pro Grandhotel. Zavedení této výjimky podle Krajského úřadu porušuje zákon, protože vyloučilo obecné užívání veřejností a bez jakéhokoliv důvodu umožnilo průjezd soukromému subjektu. Kontrola ze strany policistů by navíc podle Krajského úřadu byla prakticky neproveditelná. „Není nijak specifikováno, zda se povolení vztahuje na zaměstnance hotelu, zásobování nebo návštěvníky hotelu," stojí v rozhodnutí o zrušení dopravního režimu z Krajského úřadu.

Brněnská ulice v Modřicích před koncem roku 2023.
Velké díry v silnici v Modřicích. Řidiči tam ničili pneumatiky, zní od obyvatel

Rozhodnutí Krajského úřadu vešlo v platnost sedmadvacátého prosince a vedení Brna se proti němu nemůže nijak odvolat. „Magistrát města Brna se s rozhodnutím ohledně zrušení dopravního značení v přednádražním prostoru neztotožňuje. Nelze souhlasit s tím, že by chodci v tomto prostoru neměli být upřednostňováni. Rovněž další argumenty Krajského úřadu jsou z pohledu magistrátu nerelevantní," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Od nového roku je možné díky novele zákona o pozemních komunikacích zřizovat takzvané sdílené zóny. Město tak upraví oblast právě tímto způsobem. Konkrétní termín zavedení sdílené zóny před hlavním nádražím ale vedení města neuvedlo. Prozatím zůstává v Nádražní a Benešově ulici dnes již více než týden neplatné dopravní značení. Město se jej chystá odstranit v pondělí.

NEUNIKLO VÁM? Nižší DPH u potravin: řetězce na jihu Moravy hlásí zlevnění, řeší úpravy cen

Zdroj: Deník/Terezie Heinz