Jméno vítězné firmy zatím zástupci neoznámili. „K objektu se vztahuje množství problémů. Počkáme až budeme vlastníci, poté se ke koupi vyjádříme," uvedl zástupce s dražebním číslem šestačtyřicet Ondřej Vymazal. Dodal, že zastupuje místní developerskou a investiční společnost.

Výsledná cena budovy překvapila především zástupce České televize. „Zjevně objekty České televize způsobily v Brně i zákulisní vyjednávání. Takových objektů už v centru mnoho ke koupi není. Je možné, že mezi hráči došlo ke vzájemné dohodě," uvedl ředitel brněnského televizního studia České televize Jan Souček.

„Počítal jsem s navýšením vyvolávací částky. Nicméně dražba první budovy vynesla trojnásobek vyvolávací ceny. To mohlo některé zájemce odradit," komentoval dražbu licitátor Josef Machů ze společnosti Prokonzulta, která dražbu pořádala.

Za první draženou budovu České televize v Brně v ulici Běhounská zaplatil kupec 81 milionů korun. Částku splatil již ve čtvrtek, čtyři dny před zákonnou lhůtou splatnosti.

ANNA TIŠNOVSKÁ