Podle zdravotníků z nemocnice se lidé návštěvy ambulance nemusí bát, pokud dodrží všechna opatření, je bezpečná. „Základ je desinfekce. Kromě toho, že máme pro příchozí po čekárně rozmístěné desinfekce s informačními pokyny a u vstupu také rukavice, frekventovaně desinfikujeme i prostory. Pacienty objednáváme na konkrétní čas v půlhodinových rozestupech. Zároveň je prosíme, aby zvážili nutnost doprovodu," uvedla staniční sestra I. neurologické kliniky Kamila Roubalová.

Lidé si také na návštěvu ambulance počkají na upravených místech k sezení. Některá jsou totiž přelepená, aby měli čekající mezi sebou rozestupy. U vstupu do nemocnice navíc lidem měří zdravotníci teplotu. „Pokud bychom tady na klinice přeci jen někomu naměřili teplotu vyšší než 37,5 °C, máme stejně jako na každém jiném pracovišti připravenou izolaci,“ zmínila Roubalová. V izolaci pak lidi podstoupí test na koronavirus a lékař určí další postup.

Podle vrchní sestry I. neurologické kliniky Marcely Staňkové jsou lidé zatím svědomití. „Opatření respektují,“ podotkla. Zdravotníci na lidi opakovaně apelují, aby kvůli strachu z koronaviru neodkládali nutná vyšetření, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje.