Na řidiče čeká po dokončení této části okruhu zlepšení stávající dopravní situace. Skončí zpomalený průjezd přes Tomkovo náměstí po hlavním tahu zapříčiněný silným provozem. Nově projedou trasu mezi Husovickým tunelem a Rokytovou ulicí po mostní estakádě bez zdržení v kolonách aut. „Předpokládané dokončení stavby, jejímž cílem je odlehčit přetíženému středu Brna, je v 2024," uvedla Trubelíková.

Stavba částí velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova pokračuje stavbou pilířů pro mostní estakádu nad maloměřickým seřaďovacím nádražím.
Ruch na stavbě u Tomkova náměstí: podívejte se, jak práce pokračují v novém roce

Součástí stavby je vybudování dvou mimoúrovňových křižovatek, šesti mostů a šesti protihlukových stěn. Náklady jsou zhruba 2,4 miliardy korun.

Už od listopadu lidé mohou pozorovat novou lávku pro pěší překlenující řeku Svitavu v blízkosti dopravou vytíženého mostu. Chodcům má začít sloužit od jara.