Na kauzu upozornil server Seznam Zprávy, podle kterého šest studentek sepsalo stížnost na dva učitele z katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pedagogické fakulty. Popsaly sexuální obtěžování, narážky i neetické chování z vyučování nebo výcvikových kurzů z let 2013 až 2022. Server informoval i o postavení mimo výuku, které Sajbot potvrdil. „Od vedení pedagogické fakulty jsme obdrželi zprávu, že pedagogové, kterých by se měly publikované znepokojující informace o nevhodném chování týkat, jsou od pondělí třicátého ledna postaveni mimo výuku i zkoušení,“ uvedl Sajbot.

Podle něj není dotčeným učitelům přidělovaná žádná práce a nemají profesní kontakt se studujícími. Na otázku, do kdy budou učitelé mimo výuku, nebo zda s nimi univerzita rozváže poměr, přímo neodpověděl. „Dle informací z pedagogické fakulty bude celá situace znovu prošetřena a následně budou přijata další opatření na základě závěrů z vyšetřování,“ uvedl Sajbot.

Případ zasáhl i do zřízení nové pozice univerzitního ombudsmana, který by měl prošetřovat podněty k ochraně práv nebo v oblastech nerovného zacházení a etiky. „Výběrové řízení na univerzitního ochránce práv je v běhu už několik týdnů. Aktuálně však komise rozhodla na základě medializace případů pedagogické fakulty o jeho přerušení,“ dodal Sajbot.

Sexuální obtěžování řešila Masarykova univerzita už loni, kdy na hodinu skončil docent politologie kvůli sexuálnímu obtěžování studentky po večírku. Pedagog intimní sblížení nepopřel, ale tvrdil, že bylo po oboustranném souhlasu. Rektor Martin Bareš tehdy uvedl, že škola nebude případy sexuálního obtěžování tolerovat.