Jsou nadšení a dělají práci navíc. Dlouho však ve škole začínající učitelé nevydrží. „Teď ve sboru žádné učitele po fakultě nemám. Pár jich tady pracovalo, ale po chvíli odešli,“ uvedl ředitel slavkovské Základní školy Komenského Pavel Soukop.

Ze školy nebo školství celkově plánuje odejít třetina začínajících pedagogů. Na problém poukázal výzkum Masarykovy univerzity. Odborníci z pedagogické fakulty se zajímali o učitele, kteří odučili maximálně čtyřicet měsíců. „Třicet procent dotazovaných uvažuje o změně. Česko může patřit k zemím s vysokou mírou odchodů začínajících učitelů. Za přirozené považujeme, odejde-li jich ze školství pět procent,“ sdělila hlavní autorka výzkumu Světlana Hanušová.

Učitele nemohli sehnat ani v brněnské Základní škole Svážná. „V srpnu jsme rychle potřebovali učitele, tak jsme oslovili úřad práce. Poslali jsme téměř tři sta nabídek, ale nikdo se neozval. Učitelé teď nechtějí jít do školy, i když jsou nezaměstnaní,“ sdělil ředitel Petr Punčochář.

Učitelé odcházejí
Třicet procent učitelů chce podle průzkumu Masarykovy univerzity opustit školství.

Od učení je odrazují nízké platy, ale především nedostatečná podpora při příchodu do nové práce.

Práce s dětmi je naopak důvodem, proč zůstávají.

Ředitelům škol učitelé neustále chybí.

Nejvíce čerstvé absolventy odrazuje nedostačující podpora při příchodu do nového zaměstnání. Ministerstvo školství chtělo zavést pozici zavádějícího učitele, který by nováčkům radil. Návrh ale poslanecká sněmovna zamítla. „Pedagogům chybí perspektiva kariéry a plán podpory,“ podotkl proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Janík.

Mladým učitelům na brněnské Základní škole Svážná pomáhají zkušení kantoři. „Mladou chemikářku posadíme do kabinetu se zkušenou chemikářkou, která nové posile pomůže. Neptáme se čerstvých absolventů, co přináší nového. Často bývají vyděšení, když vidí, jaké děti mají vzdělávat,“ uvedl ředitel školy Petr Punčochář.

Podle průzkumu ale učitelé s chováním dětí problémy nemají. Devadesát procent z nich hodnotí vztah s dětmi pozitivně. Často jsou také důvodem, proč chtějí učitelé ve školách zůstat.

Se studenty na praxi neměl problém ani budoucí učitel zeměpisu a biologie Martin Vašát. Právě on se nachází mezi začínajícími učiteli, kteří naopak chtějí ve školství zůstat.„Na studenty si nemůžu stěžovat. Těším se na práci s mladými perspektivními lidmi.,“ uvedl.

Pokud učitelé do škol nastoupí, bývají velmi motivovaní. „Podle našich dat se nadšení se ale v praxi často ztrácí,“ doplnila Hanušová.