Lekce jsou určeny hlavně pro matky s dětmi. Nabízí uprchlíkům zejména základní komunikační obraty, vybrané okruhy slovní zásoby, výslovnost a českou abecedu. Kurzy se pod vedením lektorů konají jednou týdně a bude jich deset až dvanáct. „Cílem je, aby se přijíždějící lépe zorientovali v novém prostředí. Hned o první kurzy byl velký zájem. Přihlásily se desítky lidí,“ přiblížil Vrána.

Jazykové kurzy pro ukrajinské uprchlíky poskytuje i Centrum pro cizince Jihomoravského kraje. Výuka se koná ve skupinách. „Jakmile otevřeme novou, hned ji naplníme. Obvykle se počet členů pohybuje mezi osmi až patnácti," uvedl metodik pro český jazyk Centra pro cizince Radim Ošmera.

Velký zájem o lekce projevují jak pětiletí, tak sedmdesátiletí Ukrajinci. „Momentálně funguje deset kurzů. Prezenční i přes počítač,“ doplnil Ošmera.

Jihomoravské centrum pro cizince kurzy nabízí už deset let, najít lektory češtiny není problém. „Trápí nás ale plné kapacity. Nyní se soustředíme na získání volných prostor pro učebny," dodal Ošmera.

Mendelova univerzita chystá také intenzivní kurzy češtiny pro nově příchozí studenty z Ukrajiny. Někteří z nich už se škole hlásí. „Jsme připraveni přijmout jak stávající studenty ukrajinských vysokých škol, tak nové. Stávající studenti mohou nastoupit takřka okamžitě. Noví studenti pak standardním způsobem od září," uvedl prorektor pro vzdělávací činnost Radim Farana. Od českého státu mohou pobírat stipendium, a o uznání jejich předchozího vzdělání rozhoduje univerzita.

BOŽENA KOVALYSHYN
ŠIMON HERMAN