„Byli bychom rádi, aby se před tou hlavní sezónou všichni zájemci zaregistrovali. Směřujeme to tím pádem před léto, kdy předpokládáme, že lidé budou mít nakoupená nová kola. Registrace však není podmíněná cenou majetku, lidé si mohou nechat označit i starší kola,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Speciální forenzní roztok, který budou policisté na kola, koloběžky, invalidní vozíky a další pomůcky nanášet, si lidé mohou představit jako umělou DNA. Značení totiž v sobě nese unikátní strukturu, která je zřetelná pouze pod mikroskopem. Díky přiblížení jsou pak v ní vidět kódy, nápisy, ale i loga. Následně tak je možné zjistit, komu daná věc patří. Forenzní roztok v podobě mikroteček se natírá miniaturním aplikátorem a pouhým okem není viditelný. Pod UV lampou se však rozzáří modrou barvou. Právě mikrorozměry značení jsou přitom u podobné evidence výhodou.

„Miniaturní rozměry umožňují nanést roztok na několik míst současně. Na jízdním kole tak může být například deset za běžných okolností neviditelných bodů. Jejich jedinečný kód strážníci zadají do databáze a v případě, že se předmět ztratí nebo ho někdo ukradne, bude možné i nadále spolehlivě určit jejich vlastníka,“ sdělil ředitel brněnských strážníků Luboš Oprchal.

Značení je přitom velmi odolné a po necelé půlhodině schnutí utvoří průhlednou a těžko odstranitelnou vrstvu. Strážníci se je navíc chystají aplikovat do svárů a dalších obtížně dostupných částí kola Zbavení se všech identifikátorů bude tudíž velmi obtížné a pokud se majitel rozhodne kolo prodat, měl by to nahlásit. Na evidenci přitom bude upozorňovat výstražná nálepka.

Městská policie Brno na projekt získala dotaci od města ve výši 135 tisíc korun. Z této částky se kromě aplikačních sad, svítilen a mikroskopů pořídí i rezervační systém dostupný z webu strážníků i Dopravního hřiště Brno. Samotná registrace a následná evidence se však po rezervaci termínu uskuteční bezplatně na Dopravním hřišti v Bauerově ulici. Údaje se budou zadávat do databáze Refiz.eu, která získala záštitu Ministerstva vnitra. Za stejným účelem ji už využívá řada měst a obcí. O registraci a následnou evidenci pak budou moci požádat lidé od patnácti let s trvalým pobytem v Brně. Mladší budou mít tuto možnost v doprovodu zákonných zástupců.

Pilotní fáze hrazená z poskytnuté částky umožní označit přibližně 400 jízdních kol, koloběžek, invalidních vozíků a dalších pomůcek. Pokud však o ní bude zájem, bude pokračovat i nadále.

Městská policie Brno jízdní kola neeviduje poprvé a v tomto směru navazuje na letitou tradici. Evidovat je totiž začala už v březnu 1994 a celkem jich vedla ve svých záznamech okolo dvanácti tisíc. Dlouho však volala po vzniku oficiální celostátní evidence, která by umožnila nalézt kradené kolo i mimo území Brna. Garantovanou národní databázi však mnoho dalších let nikdo nevytvořil. Původní brněnský projekt tak přibližně před deseti lety zanikl.