„Už tehdy měla hudební věda na ní velmi dobrou pověst. Obor se ale otevíral jenom jednou za pět let a po maturitě jsem na něj zrovna neměla štěstí. Tak jsem šla studovat historii a muzikologii jsem vystudovala dálkově,“ vypráví pro Brněnský deník Rovnost u příležitosti stého založení univerzity Kučerová.

Na univerzitu vzpomíná úspěšná absolventka ráda. „Vychovávala studenty k praktičnosti a všestrannosti,“ oceňuje.

Dobré vzpomínky v ní škola zanechala navzdory tomu, že studovala v temném období přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. „Byla to zvláštní, neklidná doba. Univerzita v ní byla jakousi oázou normálních vztahů. A působilo na ní mnoho skvělých profesorů, třeba specialista na raný středověk, profesor Kudrna. Vynikající byla také archeologie pod vedením profesora Podborského. A na hudební vědě mě nejvíc ovlivnil profesor Štědroň, se kterým jsem se setkávala i po studiích a dnes můžu s radostí říct, že jsme přátelé,“ říká.

Označení prestižní si podle Kučerové škola i obory, na kterých studovala, zaslouží. „Už v době mého studia byla třeba hudební věda na Masarykově univerzitě dravá a moderně orientovaná, docházelo k propojování s jinými obory, což tehdy jinak nebylo běžné. A absolventi se dobře uplatnili. Oceňovala jsem také praktičnost studia, třeba při studiu historie jsme společně s kunsthistoriky dělali záchranný výzkum kostela v Mušově a i díky němu kostel nezbourali,“ vzpomíná Kučerová.

Univerzitě do dalších let přeje, ať si uchová dravost, sebevědomí a i nadále klade důraz na praxi.

Brno, 12.6.2019 - Ředitelka brněnské filharmonie Marie Kučerová.