V rámci vojenského studia jsou prioritními směry vzdělávání na těchto fakultách pětileté magisterské stu​dijní programy orientované na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu české armády, a to ve studijních programech Řízení a použití ozbrojených sil, Vojenské technologie strojní, Vojenské technologie elektrotechnické a Kybernetická bezpečnost.

Pro návštěvníky fakult byly připraveny i praktické ukázky. Zájemci, kteří vstupovali do areálu vojenské vysoké školy, museli podepsat prohlášení, že od 20. ledna do 5. března nepobývali v oblastech s výskytem koronaviru.