Přes hojně využívaný vnitroblok mezi Bayerovou a Botanickou ulicí si místní často zkracují cestu, matky s dětmi chodí na tamní hřiště. Prostranství slouží také jako místo pro posezení, k odpočinku nebo venčení psů. V prostoru vzniknou nové cesty, ke kterým přibude noční osvětlení. „Vysadíme tam nové dřeviny a zeleň doplníme o trvalkové záhony a kvetoucí keře. Stávající lavičky nahradíme novými a upravíme i dětské hřiště," přiblížil městský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Novou aktivitu najdou ve vnitrobloku důchodci. Tělo si tam protáhnou na cvičících strojích.

Revitalizaci prostranství uvítá třeba obyvatelka vnitrobloku Kateřina Francová. „Pokud nepokácí vzrostlé stromy, budou úpravy jen ku prospěchu, jsou už potřebné, protože v současnosti tohle místo není hezké. Osobně ocením noční osvětlení cest," řekla Brňanka přímo na místě.

Městští radní nedávno odsouhlasili zpracování investičního záměru na zvelebení vnitrobloku. Schválili také vypracování dalšího projektu, který má za cíl zkultivovat trojúhelníkový travnatý prostor v ulici Poříčí. V současné době se jedná o pustou zelenou plochu s pár stromy, kolem níž každý den projíždí tisícovky aut a množství tramvají i autobusů.

Po úpravách má prostranství kolemjdoucí lákat, aby si v něm dopřáli krátkodobý odpočinek. Třeba pro studenty z blízkých fakult vysokých škol se může stát ideálním místem pro trávení času mezi přednáškami. „Kvůli husté síti inženýrských sítí zpevníme některé plochy, část prostranství zastíníme. Přibudou tam nové lavičky, zároveň upravený terén umožní lepší hospodaření s vodou. V místech, kde to podmínky dovolí, vysadíme zeleň,“ nastínil náměstek primátorky Petr Hladík.

Náklady ani termíny úprav obou prostorů dosud nejsou známé. Předběžně zástupci města počítají u každého projektu s několika miliony korun. Výši potřebných investic ukážou až zpracované investiční záměry.