Nejde o výmysl autora vědeckofantastických románů. Na technologii, která takový pokrok umožňuje, pracují inženýři z brněnské techniky. „Je to spíše má dlouhodobá vize. Určitě ale nejde o sci-fi,“ říká vědec Petr Neugebauer.

Neugebauer je člen mezinárodního týmu, který vyvinul nový spektrometr pro paramagnetickou rezonanci. „Naprosto jsme obrátili princip. Magnetická rezonance funguje tak, že je nastavené určité magnetické pole a frekvence. Běžně se hýbe s polem a frekvence zůstává. My to obrátili. To nám umožňuje měřit přesněji, celistvěji a bezkontaktně,“ vysvětluje.

Jedná se ve světě o revoluční metodu, protože mapuje pro konvenční způsoby nezachytitelné jevy.

Neugebauera obrátit postupy prostě napadlo. „Bylo to asi jako legenda o Kolumbovi a vejci. Lidé se dohadovali, jak zařídit, aby vejce stálo. Pak přišel Kolumbus, nakřápl spodek skořápky a vejce postavil. Obdobně i řada inženýrů z mého oboru kolem řešení kroužila,“ zamýšlí se. Dodává, že sestavení spektrometru umožnily i nové technologie.

Laboratoř s přístrojem Neugebauer a jeho tým staví na brněnské technice. „Stroj je funkční. Dokonce se nám podařilo posunout jeden z našich měřicích rekordů, ale ještě vše nefunguje podle mých představ,“ líčí.

Na přístroj, který mění doposud zavedený princip měření, získal prestižní grant od Evropské výzkumné rady. Kromě lékařství může najít využití i v průmyslu nebo při vývoji čipů.