„Musím poděkovat všem, kteří se rozhodli zapojit do tak bohulibé aktivity, jako je darování krve. Obzvláště mne těší, že se naše fakulta podílela na organizaci části věnované vysokým školám. Ukazuje se, že studenti se v této těžké době zapojili nejen dobrovolnicky, ale nebáli se ani jít darovat krev, která je stále tekutinou nejvzácnější,“ uvedla proděkanka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jana Fialová.