Na kterých pozemcích vzniknou silnice a kde v příštích letech zůstane zeleň? Odpovědi na tyto a další otázky týkající se budoucnosti Brna skrývá připravovaný územní plán. Informace o něm ale magistrát nezveřejní. Poskytnutí těchto údajů může podle jeho vyjádření ohrozit zájmy města.

„Už loni nám magistrát odmítl vydat stanoviska organizací, které se k připravovanému plánu vyjadřují. Oslovili jsme tyto organizace přímo a bez problémů nám své vyjádření poskytly. Až na tři odbory brněnského magistrátu,“ sdělil jeden z žadatelů o informace Matěj Hollan.

Podle mluvčího brněnského magistrátu Pavla Žáry je zveřejnění stanoviska odboru životního prostředí, odboru vodního a lesního hospodářství a odboru památkové péče protizákonné. „Při jejich posuzování plánu se mohou objevit nové informace ohledně budoucí povahy pozemku. Tyto údaje jsou natolik důvěrné, že jejich zveřejnění může ohrozit postup schvalování plánu brněnským zastupitelstvem,“ vysvětlil Žára. Podle něj by tyto informace mohly vést například ke spekulacím s výkupy pozemků nebo ohrozit plánované obecně prospěšné stavby.

Právě proto však podle právníka Jiřího Kračmara ze společnosti Transparency International musí magistrát požadované informace poskytnout. „Neexistuje důvod, proč by je měl zatajovat. Magistrát uvádí, že veřejný nezájem neposkytnout tyto údaje převažuje nad ústavním právem na informace. To je však v tomto případě zcela mylný názor,“ upozornil Kračmar.

Dodal, že právě kvůli předejití spekulacím s pozemky musí být návrh tak důležitého dokumentu veřejně přístupný, aby mohl každý uplatnit své námitky a připomínky Jeho názor však mluvčí Žára nesdílí. „Proti rozhodnutí odboru územního plánování a rozvoje, který požadavek na zveřejnění informací zamítl, se může žadatel odvolat ke krajskému úřadu,“ dodal Žára.

Tento postup nyní navrhuje také Kračmar z Transparency International. „Pokud žádost zamítne i kraj, doporučuji obrátit se na krajský soud,“ uvedl právník.

Hollan, který o informace jednotlivých odborů zažádal, se bude radou právníka z Transparency International řídit. „Podám odvolání proti rozhodnutí magistrátu na krajský úřad,“ upozornil Hollan.

Na špatný přístup brněnského magistrátu si stěžují i lidé z nezávislé kulturní scény. „Na nedávné veřejné projednání ohledně připravované koncepce brněnské kultury nebyl nikdo z brněnských radních. Přišla jen náměstkyně pro kulturu Jana Bohuňovská, která se ale k problematice vůbec nevyjádřila a tiše seděla v publiku,“ sdělil například Martin Bernátek z iniciativy Brno kulturní.

Podle brněnského primátora Romana Onderky však lidem z brněnské alternativní scény chybí schopný jednatel. „Já jsem příznivcem moderního umění. Ale nemůžu jednat s tisícovkou nadšenců zároveň. Koncepce kultury má dát především návod, jak tato jednání usnadnit,“ sdělil primátor.