Dokázalo zareagovat i na současnou nelehkou situaci. „Dali jsme dohromady tipy na zvládnutí lockdownu, nabízíme poradenství pro rodiny, naše semináře jsme přesunuli do online prostoru, připravujeme bezkontaktní procházky s úkoly pro rodiny s dětmi. A chystáme také projekt, který by pomohl školákům s doučování,“ prozrazuje Zigmanová. V rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost se podělila se zkušenostmi se zakládáním Lípy, naznačí také, co jí dělá radost a proč je důležité s dětmi cestovat.

Co vás přivedlo k založení centra? Byla to přirozená potřeba matky s malými dětmi sdílet radosti i starosti s ostatními?

Byla to souhra několika vlivů. Jako poradenská psycholožka jsem v době rodičovské dovolené vedla rodičovské skupiny pro několik mateřských center a mrzelo mne, že u nás podobné centrum není. Častým tématem byla zátěž spočívající ve výchově dětí. Jak naznačuje staré africké přísloví- na zplození je třeba dva, ale na výchovu celá vesnice. Měla jsem i osobní důvody. Po letech jsem se vrátila do rodné vesnice a moje spolužačky byly odstěhované nebo měly děti dřív a vedly již jiný život. Chyběla mi komunita stejně naladěných ženských. Rozhodla jsem se být aktivní a oslovila jsem maminky, co se mi zdály ochotné věnovat čas na dobrou věc a založili jsme rodinné centrum.

Jak složité byly začátky? Musela jste si svůj nápad a vizi složitě prosazovat nebo vám bylo okolí nakloněné?

S odstupem mi přijde, že to bylo vlastně docela hladké. Obec byla od počátku našim aktivitám nakloněna a v době, kdy jsme ještě nebyli oficiálním spolkem, zažádala o krajskou dotaci na podporu rodin na úrovni obcí. Podpořili nás i místní podnikatelé, ale i samotní občané. Velkou pomocí byl i prostor v Domově pro seniory, který jsme mohli využívat pro naše aktivity. Další organizace nám také vyšly vstříc. Škola zapůjčila prostory pro přednášky pro dospělé. TJ Sokol poskytl hřiště nebo sokolovnu pro akce pro rodiny s dětmi. Na některých akcích jsme spolupracovali. Krásně se ukazovalo fungování občanské společnosti.

Měla jste asi velké štěstí na to, jaké lidi jste potkala…

Mám to štěstí, že se kolem centra pohybuje spousta skvělých lidí, se kterými mám tu čest spolupracovat. Oni dělají LÍPU LÍPOU. bych ráda poděkovala všem lidem, kteří nám na začátku tohoto roku pomohli. První měsíce roku jsou pro nás vždy velice náročné, čekáme na výsledky dotací a musíme vyjít z finančních rezerv. Současná situace ale způsobila, že jsme si dostatečnou rezervu nezvládli vytvořit. Podpora lidí byla neuvěřitelná. Poskytli nám dary, zapojili se do dobročinného bazaru a aukce, nabídli své profesionální znalosti nebo jen vyjádřili podporu. Všem ze srdce děkuji. Práce nám tak dává ještě větší smysl.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.

Provoz vám pomáhají hradit dotace a členské příspěvky, jak těžké bylo vše nastavit tak, aby Lípa fungovala?

Úplně na začátku jsme neměli ambice být oficiálním spolkem. Brzy jsme však zjistili, že bychom nedosáhli na žádnou finanční pomoc. Založili jsme tedy spolek. Většina dotací totiž zvýhodňuje organizace s dlouhodobými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží, takže start byl pomalejší, ale vlastně to vyhovovalo i vývoji organizace. Dnes je situace jiná. Žádáme o většinu dotací určených pro neziskové organizace v oblasti podpory rodiny, dětí a mládeže.

Bylo složité najít lektory pro vaše kurzy a další aktivity?

Dáváme si velice záležet na výběru lektorů, ať už pravidelných kurzů, kroužků nebo seminářů. Kolem nás je spousta maminek a tatínků profesionálů, proto ještě stále čerpáme z osobních kontaktů. Dalším zdrojem jsou setkání mateřských a rodinných center, pořádaných Sítí pro rodinu, kterých se účastníme. Sdílíme nápady a kontakty.

Jaké činnosti či akce nabízíte nyní, když není možné se osobně setkávat?

Snažíme se k situaci přistupovat komplexně. Dali jsme dohromady tipy na zvládnutí lockdownu, nabízíme poradenství pro rodiny, naše semináře jsme přesunuli do online prostoru, připravujeme bezkontaktní procházky s úkoly pro rodiny s dětmi, nabízíme aktivity na příjemné trávení času doma - badatelské kufříky plné tematických aktivit, půjčovnu deskových her a knih a kreativní balíčky z keramickými nebo výtvarnými projekty. Máme v provozu výdejní okénko.

Jak Lípa zareagovala na současnou virtuální dobu? Co u vás zájemci najdou?

Některé kroužky a kurzy mohou fungovat i dálkově, jiné řešíme formou balíčků s aktivitami na doma. Některé projekty jsme museli odložit do šuplíku, protože se do online nebo jiné formy překlopit nedají.

Setkáváte se se stesky ostatních maminek, jak je současná doba složitá, například při zvládání distanční výuky? Pro rodiny je to obrovská zkouška trpělivosti i sounáležitost. Často si musí zvykat na skutečnost, že jsou celé dny spolu…

Ano, často to slýcháme. Právě na ně reagujeme nabídkou našich vlastně nových covidových služeb. Máme také podaný i projekt na minimalizaci dopadů současné situace na děti, který by mohl nabídnout dětem možnost doučování. Uvidíme, zda ho podpoří. Držte nám palce.

Co vás – kromě Lípy a vaší rodiny naplňuje a těší?

Cestování. Současná situace mi v tomto aspektu spíš bere než dává, ale mám už cestovatelské plány na léto. Což mi teď hodně pomáhá, mám se na co těšit.

Máte v okolí místa bydliště nějaké oblíbené místo?

Moc ráda chodím do zámeckého parku a do obory. Je tam klid, můžu nasávat vůni lesa, poslouchat zvuky zvířat a být tady a teď.

Kam ráda jezdíte na dovolenou?

Ráda objevuji nová místa a naplňuje mě seznamovat moje děti s krásami naší země i Země. Podle Marka Twaina "Cestování zabíjí předsudky, bigotnost a úzkoprsost." Přesně to se snažím dětem předat. Toleranci k jiným kulturám.

Jaké je vaše oblíbená kniha nebo film a proč?

V současné době mě asi nejvíc zaujaly autorky Muriel Barberyová, Elena Ferrante, Sally Roony a z českých rozhodně Kateřina Tučková, Petra Soukupová a Alena Mornštajnová. Píšou prostě skvěle, jejich příběhy mi umožňují nahlédnout do životů jiných lidí. Z filmů snad všechno od Wese Andersona, protože v jeho filmech je podivné vlastně normální. Je to opět o toleranci a nadhledu.