Podle něj je lepší taková akce, než kdyby se děti scházely třeba na hřišti. „Venku už je hezky, děti doma rodiče neudrží,“ míní Sovka.

Hrkači vyjedou po vsi ve čtvrtek ve čtyři odpoledne a v sedm večer, v pátek ve čtyři ráno, ve čtyři odpoledne a v sedm večer a dvakrát i v sobotu. Lidé mohou hrkačům přispět do pokladničky v místní Jednotě.

V Branišovicích hrkali tamní kluci i loni. I když každý sám, na své zahradě nebo dvorku. „Hrkači se scházeli v kostele s panem farářem, který jim povyprávěl o Velikonocích i o významu této tradice," vzpomněl Sovka.