Socha vyrobená z dubového dřeva vznikla po roce 1 200. Jde tak o nejstarší dřevěnou sochu na Moravě. Seskládaná je ze dvou kusů, vevnitř je vyžlabená kvůli odlehčení. V ruce Panna Maria držela žezlo, to už se, stejně jako hlava Ježíška, kterého má na klíně, nedochovalo. „Jde o starší typ Madony, říká se tomu Trůn Boží moudrosti. Panenka Marie sedí na trůně a na klíně drží Ježíška, který trůní na ní," řekla diecézní konzervátorka Lucie Kolářová. Podle jejich slov jde o archaické zobrazení Panny Marie s důrazem na její kultovní povahu.

Socha, kterou našel architekt ve farnosti v Kloboukách u Brna má seříznutou hlavu. Lidé totiž v pozdějších dobách sochy korunovali, čímž Panně Marii vzdávali úctu. Přestože do Diecézního muzea doputovala z Klobouk, původně pochází pravděpodobně z Porýní.

Hádanka na brněnském Tomkově náměstí má svoje řešení. Dopídila se k němu pracovnice Muzea města Brna.
VMO Tomkovo náměstí v Brně: úsekové měření odsunuli hackeři, reklama má autora

Vedle ní je v Diecézním muzeu na svém piedestalu druhá Madona, o zhruba dvě stě padesát let mladší. Pochází z Předína a vyrobena je z lipového dřeva. „Oproti kloboucké Madoně je daleko lidštější, svým postojem i tím, jak drží Ježíška. Vztahy mezi dítětem a matkou je tady více zdůrazněný," popsala Kolářová. I předínská Madona v ruce držela žezlo, které se nedochovalo a seříznutou hlavu jí kdysi zdobila přidělaná koruna.

Vedle vystavovaných soch je v muzeu k vidění i vzácný středověký obraz s podobnou tématikou - Madona z Veveří. Obraz je majetkem farnosti ve Veverské Bítýšce, dlouhodobě jej ale vystavuje právě brněnské Diecézní muzeum. „"V muzeu už i zůstane, z bezpečnostních důvodů i proto, že obraz musí být uchováván v určitých klimatických podmínkách," uvedl bítýšský farář Marek Hlávka.