„Naším záměrem je výstavba jedinečné butikové kancelářské budovy v centru Brna, která bude reflektovat nejnovější technologie a požadavky na výstavbu environmentálních a udržitelných budov, současně však bude zapadat do okolního prostředí a nebude nijak narušovat charakter města,“ uvedl ředitel developerské společnosti Trikaya Alexej Veselý.

Podle architekta Petra Bořeckého z ateliéru a53 architekti, který měl na starosti vizuální stránku projektu, je totiž administrativní budova dostatečně otevřená a průchozí. Obchodní parter a oboustranná kavárna navíc přinese rozvoj nejen vnitroblokového, ale i pouličního městského života.

Některým Brňanům přesto vadí, že moderní prosklená budova, jejíž například veškerá vstupní zařízení budou ovládána bezdotykově, nezapadá do charakteru lokality v těsné blízkosti historického centra a sousedství architektonicky výrazných budov. Nelíbí se jim také, že v místě současného brownfieldu vznikají kancelářské prostory namísto bytové výstavby, které je v Brně nedostatek. Obávají se současně, že stavba bude příliš vysoká, stejně jako, že v místě dojde ke zhoršení dopravní situace.

„Myslím, že fasáda do křižovatky se dá řešit tak aby lépe zapadla do okolí a potřebné světlo stále dodávala. Velký problém spatřuji také v množství aut, která tu budou vjíždět a vyjíždět každý pracovní den a zahlcovat už tak přetížené dopravní místo,“ nechal se slyšet například Marek Havlík.

Mluvčí společnosti Trikaya Tashi Erml však obavy mírní. Přestože původní návrh počítal s vyšší podlažností, došlo s ohledem na lokalitu budovy k jejímu snížení. V současnosti navržená výška budovy, čítající celkem sedm nadzemních podlaží, tak podle něj splňuje potřebné limity a ani řidiči nemusejí počítat s dopravními komplikacemi. „Co se týče parkovacích kapacit, je to nastavené tak, aby to splňovalo limity z obou stran. Je tam dostatečný počet parkovacích míst, ale současně není nadlimitní nebo nadhodnocený tak, že by mělo docházet k nějakému extrémnímu nárůstu dopravy v lokalitě,“ ujistil Erml.

A stejného názoru je i město. „Stavba má platné stavební povolení a v rámci realizace byly následně vyřízeny žádosti o změnu stavby před dokončením. Co se týče výškových parametrů, jejich soulad s územně plánovací dokumentací je posuzován jak stavebním úřadem, tak Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Při projednání záměru stavební úřad vždy zkoumá i dopravní napojení, podkladem k tomuto je stanovisko příslušného dotčeného orgánu, kterým je v tomto případě Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Bez kladných stanovisek dotčených orgánů by nebyla stavba povolena,“ konstatovala mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Mezi veřejností se však nenajdou pouze kritici. Jsou i tací, kteří podobu nové stavby vítají. Podle Martina Svítila z Brna se jedná o účelnou stavbu bez zbytečných extravagancí. „Přesně něco takového bych na tomto místě očekával,“ dodal.