Podle výsledků inspekce byly špinavé podlahy, stěny i stropy. „Nečistoty se dále nacházely také v regálech či chladicích zařízeních. Provozovatel nezajistil odvoz potravinářského odpadu, který se tak hromadil uvnitř provozovny. V prostorách provozovny navíc docházelo ke skladování předmětů, které mohly negativně ovlivnit kvalitu či bezpečnost potravin," popsali na stránkách inspektoři.

Starosta Lesního Hlubokého na Brněnsku Vladimír Ryšánek.
Lidé, kteří se sem přistěhovali, dobře zapadli, těší starostu Lesního Hlubokého

Do prodejny zatékalo a voda podmáčela strop, který se propadal. „V provozovně jsme rovněž zjistili výskyt plísní i poletujícího hmyzu. Co jsme v provozovně naopak nezjistili, byl přístup k tekoucí teplé vodě, což znemožňovalo řádnou očistu rukou," nastínili, proč obchod zavřeli.