Podle výsledků inspekce byly špinavé podlahy, stěny i stropy. „Nečistoty se dále nacházely také v regálech či chladicích zařízeních. Provozovatel nezajistil odvoz potravinářského odpadu, který se tak hromadil uvnitř provozovny. V prostorách provozovny navíc docházelo ke skladování předmětů, které mohly negativně ovlivnit kvalitu či bezpečnost potravin," popsali na stránkách inspektoři.

Do prodejny zatékalo a voda podmáčela strop, který se propadal. „V provozovně jsme rovněž zjistili výskyt plísní i poletujícího hmyzu. Co jsme v provozovně naopak nezjistili, byl přístup k tekoucí teplé vodě, což znemožňovalo řádnou očistu rukou," nastínili, proč obchod zavřeli.