„Dobrovolníci pomáhají s logistikou příchozích očkovaných s vyplňováním a kontrolou dotazníku, naviguji prostorem, pomáhají u počítačů, kontrolují osobní údaje, usazují příchozí,“ uvedl koordinátor dobrovolníků Ivo Válka.

Činnost je placená a jediným požadavkem na dobrovolníky je dobrá nálada.