„Stávající oltář, který je demontován, zde byl umístěn a slavnostně svěcen 16. října 1984. Tehdy do něj byly umístěny ostatky svatého Václava. Od té doby se na něm slaví bohoslužby. Pak byla ještě jedna pauza, v 90. letech, kdy presbytář katedrály procházel proměnami, takže byl na chvíli demontován, a pak se vrátil na své místo,“ poznamenal farář katedrály Tomáš Koumal.

Nový oltář před časem vybrala porota, brněnský biskup jej posvětí letos v květnu. Stát bude dva miliony. Jeho návrh pochází od architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné.

Zdroj: Deník/Jana Tomalová

V prvním kroku byla vypracována odborná dokumentace, podle které pak zhotovovali jednotlivé předměty. "Byl vytvořen digitální model, který byl prověřen z hlediska pevnosti, stability a únosnosti. Zahájili jsme podrobné konzultace s příslušnými řemeslníky. Kovolitci, modelářem, specialistou na patinaci a kameníkem. Provedly se segmenty dílčích pracovních modelů pro prověření dimenzí, proporcí a měřítka bronzových struktur," popsal architekt Todorov.

MENDELU pomáhá farmářům v Zambii
OBRAZEM: Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně pomáhají farmářům z Afriky

Pro vložení do oltáře vybral Cikrle ostatky svaté Zdislavy, patronce rodin, která pochází z Křižanova na Brněnsku. "Byla úžasnou ženou. V duchovní oblasti vyvěrala její krása z napojení na Boha. Byla milující dívkou, manželkou, matkou i lékařkou nemocných a chudých, kteří s důvěrou vyhledávali její pomoc," řekl Cikrle.