Zaměstnanci Lesů České republiky nedávno dokončili soustavu pěti tůní v přírodním parku Řehořkovo Kořenecko na Blanensku. „Jedná se o lokalitu Pavlovský dvůr a území přírodní rezervace Pavlovské mokřady. Na 1820 metrech čtverečních zadržují až 902 metrů krychlových vody,“ přiblížila mluvčí státního podniku Eva Jouklová.

Při projektu za více než jeden a půl milionu korun využili lesníci síť historických odvodňovacích kanálů. „Svedením vody vznikly tůně, které svědčí například ropuše zelené a obecné, skokanu štíhlému, čolku obecnému, užovce obojkové a dalším ohroženým druhům,“ doplnila Jouklová.

Zlepšení v krajině zaznamenal i starosta obce Benešov, v jejímž katastru se soustava nachází, Antonín Rus. „Ani kůrovec nás tolik netrápí. Stromy jsou zdravé a dokáží si s ním poradit. Přispívá k tomu naše vysoká nadmořská výška,“ zmínil.

Podle kůrovcové mapy je v kraji se škůdcem největší problém právě na Blanensku a na severu Vyškovska.

Dopady kůrovce pocítila i vedoucí vyškovského Klubu českých turistů Jana Pavlíková. „Velká část lesů je tady zdevastovaná. Pamatuji si, jak byly krásné,“ posteskla si.

Alespoň částečnou nadějí může být několik menších tůní, které v okrese lesníci vytvoří do konce roku.

Na jihu kraje přispívají k zadržování vody polní mokřady. Ty se díky vydatným dešťům tvoří od Znojemska až po Uherské Hradiště. „Vznikají tam, kde je člověk kdysi zničil. Jsou to například místa v blízkosti řek, jejichž charakter dodnes dovoluje rozlivy,“ vysvětlil Jan Sychra z České společnosti ornitologické.

Kromě příznivých účinků na mikroklima jsou také jediným biotopem, kde lze pozorovat například ohrožené korýše listonohy, žábronožky či vzácné druhy vážek. „Přitahují také celou řadu ptáků, jako konipasy luční nebo kulíka říčního. Na druhou stranu zemědělcům mohou poničit úrodu. Bylo by dobré, aby stát tyto škody hradil nebo zavedl vhodné dotační programy,“ dodal.

Jejich tvoření zabraňují například v Zoši agro v Nových Bránicích na Brněnsku. „Staráme se o krajinu tak, aby nevznikaly. Nechceme je,“ okomentoval jednatel firmy Tomáš Zoufalý.