Představitelé obce už mají na tento pomník připravený návrh, nyní shání na stavbu peníze. Na pomníku se mají objevit slova Na věčnou památku padlých hrdinů ve světové válce 1914 - 1918. Odhadované náklady jsou zhruba osm set tisíc korun. „Aktuálně se snažíme získat dotaci z ministerstva obrany," řekl branišovický starosta Marek Sovka.

Pomník původně stával vedle branišovického kostela, měl výraznou německou symboliku jako orlici nebo železný kříž. Místní ho nechali postavit v roce 1932, ale po druhé světové válce z neznámých důvodů zmizel. „Chceme toto pietní místo obnovit, ale k původní podobě se už vracet nebudeme. Doba pokročila,” sdělil Sovka.

Obyvatelům Medlánek chyběla klubovna, ve které by svůj volný čas mohly trávit děti i senioři. Takhle bude vypadat.
Co bude nového v Brně? Prohlédněte si projekty, které si lidé odhlasovali

Návrh od architektů Jiřího Šťásty a Jiřího Šereka má podobu pěti pískovcových kvádrů, postavených do řady v pravidelných rozestupech. Ztvárňují pět let trvající válečný konflikt. Do boční hrany každého z kvádrů je vyříznutý fragment siluety postavy vojáka rakousko-uherské armády. „Při pohybu pozorovatele kolem památníku plynule dochází k vizuálnímu spojování a rozpojování siluet takzvaných zmizelých vojáků. Bloky dále doplňují jména místních, kteří během konfliktu zemřeli a již zmíněný nápis v českém i německém jazyce," popsal Sovka.

Dvojjazyčnost odkazuje na tehdejší národnostní složení obce, které odhalila dlouhodobá práce vedení obce v čele s místním kronikářem. Branišovice mají podrobně zdokumentovanou historii a k výročí osmi set let od první zmínky o obci vydali knihu. „Je důležité si historii připomínat - musíme se z ní poučit, a zároveň ocenit ty, co za dobro položili život. Proto chceme vytvořit tento památník, a zároveň už jsme v minulosti opravili pomník obětem druhé světové války a pomník Leopolda Watzera,” doplnil Sovka.