Napjatě pozorují přípravy vojsk ke schylující se bitvě na Římském vrchu u Pasohlávek na Břeclavsku. Na největší římsko-barbarský festival v republice Germania Subacta tam v sobotu míří od rána tisíce lidí, aby zhlédli ukázky bojů i zvyků Římanů, jež se na místě odehrávaly před zhruba dvěma tisíci lety. Přesně na tom kopci s výhledem, kde si kdysi Římané kdysi postavili celý tábor.

Do pevně semknuté formace z štítů římských legionářů silně kopne nohou centurion, velitel jednotky. Není spokojený a dá to hlasitě najevo. „Formatio iterum!“ Zavelí v latině k dalšímu nácviku.

Z návrší nad expozicí Brána do Římské říše se ozývá válečný ryk, řehtání koní ale také smích dětí z dobových stanů, v nichž se usadili celé rodiny nejen Římanů, ale také třeba Keltů. „Pojďte ochutnat špagety s borůvkami,“ láká kolemjdoucí k podivně zbarvené směsi v kotlíku nad ohništěm žena s vařečkou, oděná do lněných šatů. „Vy jste na to skočili? Vždyť jsou to vlákna vlny, kterou tu barvím černým bezem,“ směje se vzápětí barvířka látek a ukazuje vzorník v němž nechybí sytá švestková barva ani hrášková zeleň.

Hlavy na kůlech

Kluci s vojáky trénují šerm, jezdci na koních přeskakují ohnivé překážky, za jízdy stínají pomyslné hlavy na kůlech nebo z nich kopím sbírají pletené věnečky. Jiní legionáři se baví při míčové hře podobné rugby zvané Harpastum.

Pomalu se schyluje k bitvě. Na dotaz jaká je vojenská taktika reaguje překvapeně velitel stráží zvaný tesserarius. Jeho role se ujal Jan Rez z Legio X Gemina Brno. „Zabít nebo zničit. Co chcete v bojišti řešit? Když jdete na zteč chcete přežít,“ nepřipouští jinou možnost velitel.

Bojovné výkřiky nabývají na síle, vzduchem začínají létat oštěpy protivníků. „Anté!“ latinský povel vpřed zazní mezi Římany a válečníci, mnozí s odstrašujícími maskami na tvářích, vzápětí soupeří v boji muže proti muži. Krev neteče, je to jen ukázka, přesto se za pár minut válí na zemi množství padlých bojovníků.

Římsko-barbarský festival u Pasohlávek přenesl diváky o dva tisíce let zpátky | Video: Deník/Dagmar Sedláčková

Před císaře Marca Aurelia, který se vtipně vyklubal z moderátora a průvodce děním, předstupují zajatci. Projeví se jako lidumil, uděluje jim milost a vyzve vojáky k společné pijatice po bitvě. Přesto zvolá. „Germania Subacta, Vivat Roma!“ Germánie byla poražena, Řím vítězí!

Na unikátní římský festival přijeli lidé z okolí i z daleka. „Přijeli jsme na celý víkend, ale cíleně na tuto akci, zajímá nás to a moc se nám tu líbí,“ chválí organizátory Lenka Ptáčková s rodinou, která sem přijela z Valašských Klobouk.

Oči jen září i čtyřletému Petříkovi z Brna. „Super akce, syn je nadšený a já jsem se tu nečekaně potkala se svojí profesorkou a spolužáky,“ sdílí spokojenost Kateřina Vaverka Richterová, vystudovaná v oboru Romanistiky a Germanistiky.

Na třetí ročník římsko-barbarského festivalu zavítalo v sobotu na pět tisíc lidí. „Na nejvíc autentické lokalitě u nás, na Hradisku u Mušova, vystoupila také více než stovka účinkujících z historických skupin. Předvedli výzbroj a výstroj, řemesla, vojenské formace a taktiky, či jezdecká vystoupení,“dodává jedna z organizátorek Pavla Růžičková.

Římští legionáři císaře Marca Aurelia postavili pevnost u Mušova před více než dvěma tisící lety. Kontrolovali z ní místní germánské obyvatelstvo z kmene Markomanů a pronikali dál hluboko na nepřátelské území. „Tábory římských legií byly zaznamenány až v Olomouci a doposud nejseverněji v Jevíčku. Římská armáda území Markomanů v této době okupovala, a zřejmě jen smrt císaře přerušila plány na jeho trvalé připojení k Římské říši,“ doplňuje Balázs Komoróczy, odborník na dobu římskou a tvůrce Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše. A také ředitel Archeologického ústavu akademie věd v Brně.